סקירת פסיקה חדשה- נפגעי עבירה- פיצוי לניזוקים מהעבירה- דצמבר 2015

מאת: קרן בר יהודה, עו"ד

גזר דין בעניין מדינת ישראל נ. אריציה אקאל סונגו

ביום 31.12.2015 נתן בית המשפט המחוזי מרכז (מפי כב' הש' רמי אמיר, בהרכב בראשות סגן הנשיא הש' מנחם פינקלשטיין) גזר דין בעניינו של מורשע ברצח בכוונה תחילה של עולה מאתיופיה בת 18.5. בית המשפט בחן את השאלה האם במסגרת פסק הדין ניתן לפסוק פיצוי בגובה המקסימלי הקבוע בחוק לכל נפגעי העבירה יחד, או שמא ניתן לפסוק פיצוי בגובה המקסימלי לכל אחד ואחד מהניזוקים.

התביעה וההגנה נחלקו בדבר סך הפיצויים אשר ניתן לפסוק לקרובי משפחתה של קורבן הרצח- אמה וששלושת אחיה הקטינים.

בית המשפט הציג כי השאלה האם ניתן לחייב נאשם לשלם פיצויים למספר נפגעים מהעבירה, כך שהסך כל הפיצויים שיפסקו יעלה על הסכום המירבי הקבוע בחוק, טרם נדונה והוכרעה בפסיקה. בית המשפט מפנה לכך כי שאלה דומה תלויה ועומדת בפני בית המשפט העליון, אך טרם הוכרעה.

בית המשפט מזכיר כי תכליתם של הפיצויים בהליך הפלילי הינה לפצות את מי שנפגע עקב העבירה על סבלו ונזקו, תוך מתן סעד מיידי (ללא צורך בתביעה נזיקית נוספת) ומתן מנגנון גביה נוסף, באופן שלעיתים מייתר ההליך האזרחי. בית המשפט מזכיר כי לפיצוי אף תכלית פלילית- הבעת עמדה חברתית של סלידה ממעשה העבירה, הכללת נפגע העבירה בהליך הפלילי וראשית היטהרות של הנאשם ממעשיו.

בית המשפט קובע כי הפיצוי נפסק לאדם שניזוק על ידי העבירה, שאינו בהכרח נפגע העבירה, תוך הרחבת מעגל הניזוקים הזכאים לפיצוי. בית המשפט מדגיש כי בעבירות המתה קיים פער בין קורבן העבירה- המנוח, לבין הזכאים לפיצוי שניזוקו מהעבירה- אשה, ילדים, הורים ואף אחים וסבים. בית המשפט מדגיש כי הרשימה איננה סגורה וכפופה לשיקול דעת ומידתיות.

בית המשפט מדגיש כי מטרת הפיצוי הינה לפצות את הניזוק על הנזק והסבל שנגרמו לו מביצוע העבירה, תוך שאינו ממצה את זכות התביעה האזרחית ואינו חופף לה, אלא הוא לכל היותר "מקדמה" על חשבון הפיצויים בהליך האזרחי.

בית המשפט קובע כי הגבלת תקרת הפיצוי בהליך הפלילי בחוק נובעת ממגבלותיו של ההליך הפלילי עצמו בלבד, במסגרתו לא נשמעות ראיות בדבר פירוט הנזק.

בית המשפט קובע כי לכל אחת ואחד מבני המשפחה זכות עצמאית משלו לפיצוי על נזקו וסבלו. לאור זאת- הגבלת הסכום הסטטוטורית צריכה לחול בכל חזית וחזית בנפרד, ביחסים שבין הנאשם לכל אחד מהניזוקים בנפרד.

בית המשפט אף מציע "כלל אצבע" לפסיקת פיצוי בעבירות רצח- פסיקת הפיצוי המרבי הקבוע בחוק (כיום- 258,000 ₪) לאחד מבני המשפחה לפחות, או למספר בני משפחה קרובים מאוד ,ופסיקת סכומים נוספים, פחותים, לקרובי המשפחה האחרים. במקרה שבפניו פסק בית הדין את הסכום המקסימלי לאמה של הנרצחת, וסך נוסף של 80,000 ₪ לכל אחד משלושת אחיה, וסך הכל פיצוי בסך 498,000 ₪.

הבהרה: המידע באתר הינו ידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא/ת. הקורא/ת נדרש/ת לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך/ת ועל דעתו/ה בלבד.