עדכוני פסיקה- נפגעי עבירה – פרסום סרטון כהטרדה מינית - יוני 2016

מאת: נעה יסלזון, עו"ד

פסק דין בעניין פלוני ואח' נ' מדינת ישראל

ביום 07.06.2016 ניתן פסק-דין בערעורם של חמישה מערערים, שערערו על חומרת עונשם. הפרשייה הנדונה הינה פרשייה מזעזעת, בה הואשמו והורשעו אחד עשר קטינים בביצוע עבירות מין חמורות כנגד קטינה בת 12.5, תלמידת חינוך מיוחד. במסגרת הפרשייה, נוצלו חוסר ההבנה החברתית והרצון הנואש של הקטינה להיות מקובלת בחברה, לצורך סיפוקם המיני של הקטינים.

הפרשיה, כמו גם פסק-הדין עצמו לא יפורטו כאן, אך ראינו לנכון לצטט מדבריה של הש' ברון, שראתה לנכון להדגיש באופן מיוחד את צילום ופרסום סרטונים שתיעדו את המעשים, על-ידי המערערים, כמעשים המעצימים ואף מנציחים את הפגיעה המינית:

"תיעוד המעשים בתמונות ובסרטונים, והפצתם, מעצימים ואף מנציחים את הפגיעה המינית. להשפלה ולביזוי כתוצאה מן המעשה עצמו, מצטרפת תחושה נוראית של חוסר ידיעה וחוסר שליטה באשר ליעד ולהיקף ההפצה של התמונות, בהווה ובעתיד. בעידן הטכנולוגי שבו אנו חיים, תמונות מסוג זה הופכות תוך זמן קצר ל"ויראליות", נפוצות לכל עבר על גבי הרשת האינטרנטית, מאוחסנות ומתויקות, זמינות לשליפה עתידית ב"קליק". יוער כי בתיקון מס' 10 לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, שנחקק בשנת 2014, נקבע כי "פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום" מהווה הטרדה מינית – עבירה שעונשה המרבי 5 שנות מאסר. החוק הוא תולדה של פרשייה חמורה שהסעירה את המדינה: סרטונים בעלי אופי מיני בהשתתפות נערה קטינה הופצו בתוכנת "ווטסאפ" ומצאו את דרכם לעשרות אלפי אנשים. התיקון לחוק בא להבהיר כי הפצת תמונה או סרטון מסוג זה לא רק שפוגעת פגיעה קשה בפרטיות, אלא שהדבר אף שקול לפגיעה מינית. זאת ועוד: על פי התיקון, האחריות הפלילית להפצת תמונה או סרטון פוגעניים מיוחסת לא רק לאדם הראשון ב"שרשרת ההפצה" – אלא גם לכל אדם שקיבל לידיו את אותם תמונה או סרטון, ובחר להעבירם הלאה. ואולם גם לאחר התיקון לחוק אנו עדים לקלות שבה מופצים ברשתות ובתוכנות החברתיות תכנים מיניים פוגעניים, כדבר שבשגרה. מדובר בתופעה מסוכנת, מחפיצה ואלימה, ויש לפעול למיגורה – בראש ובראשונה בכלים חינוכיים, בבית ובבית הספר, ובה במידה נודע תפקיד מרכזי לרשויות החוק האמונות על האכיפה."

 הבהרה: המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא/ת. הקורא/ת נדרש/ת לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך/ת ועל דעתו/ה בלבד.