מאמרים‏ > ‏

הטלת אחריות אישית לתשלום שכר על מנהל ובעלים של עסק

בפסק דין, אשר ניתן ביום 28/7/2011, קיבל בית הדין האזורי לעבודה בירושלים  את טענות התובעת, אשר יוצגה על ידי על פי חוק הסיוע המשפטי, והטיל אחריות אישית על בעליה ומנהלה של חברת "טבע אשתאול בע"מ" אשר הפעילה את מסעדת תבלין, בגין אי תשלום שכרה של עובדת ואי ביצוע הפרשות לפנסיה עבורה.
 
בית הדין קבע, באמצו הלכות קיימות,  כי קיימת חובת תום לב מוגברת ביחסי עובד-מעביד, וכי מכוחה עשוי מנהל או בעלים לחוב באופן אישי בחובות החברה, כאשר ניהולה של זו נעשה תוך קיפוחן של זכויות עובדיו.
 
בית הדין חייב את המנהל בתשלום השכר ואף הטיל פיצויי הלנה מלאים בגין סכום זה.
 
ניתן לקרוא את פסק הדין המלא כאן.