סקירת פסיקה חדשה- נפגעי עבירה- מגבלות על חזרתו של עבריין- יוני 2016

מאת: קרן בר יהודה, עו"ד

החלטה בעניין פלונית נ. פלוני

ביום 1.6.2016 דחה בית משפט השלום בפתח תקווה בקשה שהגשנו בשם אמה של נפגעת עבירה, להרחיק את הפוגע, המתגורר בשכנות למשפחה, זאת מחמת היותו קטין בעת ביצוע העבירה.

בתיק זה ייצגנו את אמה של נפגעת העבירה, במינוי לפי חוק הסיוע המשפטי, בהליך לפי חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה. המשיב הורשע במסגרת הסדר טיעון בריבוי עבירות של מעשה מגונה בקטינה שטרם מלאו לה 14 שנים. המעשים בוצעו בעת שהמשיב עצמו היה קטין בגילאים 13-17.

בית המשפט קבע כי הוראות חוק המגבלות אינן מאפשרות לבית המשפט להטיל מגבלות מכח החוק על מי שהיה קטין בעת ביצוע העבירות.

בעמדתנו, כפי שהוגשה לבית המשפט, טענו כי יש להשוות את הגדרת "עבריין מין" בחוק המגבלות להגדרה הקיימת בחוק המקביל- חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, שם תוקנה הגדרת עבריין מין באופן שהוחלה גם על קטינים אשר נשפטו בעת היותם בגירים, תוך שטענו שאין הצדקה ליצירת הבדל בהגנה שפורשים שני חוקים אלו. כן הפנינו להצעת חוק שהוגשה על ידי חברת הכנסת אורלי לוי-אבקסיס המבקשת להשוות ההגדרות בשני החוקים.

בית המשפט סבר כי הוראות החוק ברורות, וכי עצם קיומה של הצעת חוק לתיקון ההגדרה מעידה על כך כי ההגדרה כיום אינה כוללת עברייני מין אשר היו קטינים בעת ביצוע העבירות.

בית המשפט קבע עוד כי "ניתן להבין את הקשיים הכרוכים בשיבתו של הפוגע לסביבת מגוריה של הנפגעת ודומה כי במישור האנושי ראוי כי כל המעורבים יפעלו על מנת להקל על קשיים אלה ולמנוע את אותם מפגשים כואבים".

בית המשפט התיר את פרסומה של החלטתו תוך השמטת פרטים מזהים של הצדדים.

 

אנו קוראות לחברות וחברי הכנסת לפעול לתיקון העוול שנוצר בנוסחו של החוק כיום. הרציונאל בעת חקיקת החוק היה לאזן בין עניינה של נפגעת עבירות המין להשתקם, ולאפשר לה את המשך שלוות חייה לאחר שחרורו של העבריין שפגע בה, לבין זכותו של קטין עבריין למגורים בבית הוריו. רציונאל זה אינו חל שעה שבעת הדיון בבקשת המגבלות, עומד בפני בית המשפט בגיר, אשר אין כל סיבה להעדיף את אינטרס מגוריו בבית הוריו על פני עניינה של המבקשת. יש לתקן את החוק על מנת לאפשר הגנה על בריאותן הנפשית של נפגעות עבירה גם בנסיבות אלו.

 

הבהרה: המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא/ת. הקורא/ת נדרש/ת לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך/ת ועל דעתו/ה בלבד.