סקירת פסיקה חדשה- דיני עבודה- העסקה פוגענית- מאי 2016

מאת: קרן בר יהודה, עו"ד

פסק דין בעניין גיא אליהו נ. משרד ראש הממשלה

ביום 31.5.2016 קבע בית הדין האזורי לעבודה בירושלים (מפי הרכב בראשות כב' הש' דיתה פרוז'ינין) כי התובע, עובד במעון ראש הממשלה, סבל מהעסקה פוגענית, וכי יש לחייב את המדינה בפיצוי בגין עגמת הנפש שלו, על אף שהועסק על ידי מעסיק אחר, במסגרת מיקור חוץ.

התובע הועסק במעון ראש הממשלה באמצעות חברה חיצונית פרטית- קלינור. התובע העלה טענות שונות הנוגעות להעסקתו וזכויותיו מכח חוקי המגן, וכן טען כי העסקתו במעון היתה העסקה פוגענית.

בית הדן קבע כי על חברת קלינור לפצות את התובע בשיעור המקסימלי הקבוע בחוק- 15,000 ₪, בגין אי מתן הודעה לעובד כפי דרישות החוק, משזו ניתנה באיחור רב ולא כללה את כלל הפרטים הנדרשים בחוק.

באשר להעסקה פוגענית קבע בית הדין:

"בעת האחרונה גברה המודעות להעסקה פוגענית הנקראת גם התנכלות תעסוקתית או התעמרות במקום העבודה. מדובר בהתנהגות מטרידה ומשפילה שאינה פיזית, המופנית כלפי עובדים באופן חוזר ונשנה. התנהגות זו נושאת פנים רבות ובכלל זה פגיעה בעובדים באמצעים מילוליים (צעקות ביקורת לא מוצדקת וכד'), פגיעה במעמדם של העובדים ומתן משימות משפילות, ניטור יתר, בקרת יתר, דקדקנות יתר, הפגנות שליטה והתנהגות אימפולסיבית והרסנית. אין מדובר במקרה חד פעמי אלא בחשיפה מתמשכת למעשים מעין אלה".

בית הדין מזכיר את הצעת החוק למניעת התעמרות בעבודה, המסבירה כי מדובר בתופעה חברתית נפוצה הפוגעת בעובדים רבים.

בית הדין מוסיף וקובע:

"ביטוייה המעשיים של התעמרות בעבודה הם רבים ומגוונים. היא יכולה לבוא לידי ביטוי בצעקות, בקללות, בהאשמות שווא, בהפצת שמועות מזיקות, בגרימת נידויו של אדם או החרמתו, במתן משימות משפילות, בפגיעה בדימויו, בפגיעה ביכולתו לבצע את תפקידו או בפגיעה בסיכוייו להצליח או להתקדם בעבודה וכיו"ב.".

בית הדין מדגיש כי לא כל התנהלות של המעסיק שממנה נפגע העובד מהווה התנכלות תעסוקתית, וכי יחסי עבודה מעצם טיבם כרוכים בעימותים וחיכוכים בין עובד למעסיק, וכי ישנן פעולות שהינן במסגרת הפררוגטיבה הניהולית של המעסיק כגון הערות על תפקודו, שאינן התנכלות הגם שהן יכולות להיות פוגעות.

בית הדין קובע כי חומר הראיות מעיד על העסקה פוגענית במעון בתקופת עבודתו של התובע.

בית הדין קבע עוד כי בהעסקת התובע הופרו הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, משהועסק בשעות רבות וחריגות.

בית הדין מוסיף וקובע:

"דרישה מן העובד לעבוד שעות עבודה רבות גם אם הוא מקבל תמורה עבור עבודתו זו, והיעדר דפוס עבודה קבוע ומסודר המאפשר לעובד לתכנן את סדר יומו, לשהות עם בני משפחתו, לנוח מעמל יומו, ולתכנן את פעילויותיו בשעות הפנאי, אף הוא בגדר העסקה פוגענית.".

בית הדין קבע כי הגם שמדובר במיקור חוץ, לקלינור, היא מעסיקת התובע, הרי שמדובר בעובדים חלשים ובפגיעה בכבודו של העובד כאדם וכעובד, ובמקרה זה ניתן להטיל אחריות גם על המזמין.

 

 

הבהרה: המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא/ת. הקורא/ת נדרש/ת לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך/ת ועל דעתו/ה בלבד.