נפגעי עבירה- "מובלעת ראייתית" בעדות נפגעות אונס – מרץ 2016

מאת: קרן בר יהודה, עו"ד

פסק דין בעניין פלונית נ. אורי דניאל

ביום 14.3.2016 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון, בערעורים על קביעתו  של בית המשפט המחוזי כי ארבע נשים בדו עלילת אונס כנגד הנתבע ועל חיובן בתשלום פיצוי. המדובר במקרה חריג ונדיר, ואף במסגרתו נחלקו דעותיהם של השופטים באשר לקביעות העובדתיות. עם זאת, כלל השופטים הסכימו על ייחודן של עדויות נפגעות אונס, והתוו כללים ברורים לאופן בו יש לנתח עדויות אלו. להלן יובאו הכללים שנקבעו בפסק הדין לבחינת עדויות מתלוננות בעבירות מין.

בית המשפט קבע כי לגבי עדות מתלוננת בעבירת מין, קיימת "מובלעת ראייתית". בית המשפט קובע כי הוכחתן של עבירות מין כרוכה במורכבות מיוחדת, שעה שלהבדיל מעבירות אחרות, בית המשפט נדרש לשאלה האם נעברה העבירה, להבדיל משאלת זיהויו של מבצע העבירה. עבירות מין נעברות בסתר, בנוכחות הפוגע והנפגע בלבד, כאשר ההרשעה בהן תלויה במהימנות שיעניק בית המשפט לכל אחד מהצדדים. נוסף על כך מותירה עבירת המין על הנפגע חותם בדמות אשמה ובושה ופגיעה טראומתית. לאור זאת, בית המשפט אינו מנמיך את הרף הראייתי, אלא מכיר במציאות החיים המלמדת כי נפגעי עבירות מין מגיבים בצורה "לא רציונלית" לתקיפה, מתקשים למסור עדות סדורה על האירוע בו הותקפו או מחליטים לכבוש את עדותם ולא ממהרים להתלונן, ולעיתים אף ממשיכים להתנהג כרגיל בלי להחצין את הפגיעה.

בתי המשפט בוחנים באופן שונה, לפיכך, מהימנותו של הנאשם ומהימנותה של הנפגעת, שעה שהם מתחשבים בחוויה הטראומתית שעבר הנפגע.

בית המשפט מדגיש כי אף קיומה של המובלעת הראייתית אין משמעה כי בשום מקרה לא יזקפו לחובת נפגע העבירה כבישת עדות או סתירות פנימיות או תגובתו לאירוע, אלא שבית המשפט יהיה רגיש לכך שתופעת אלה הן נפוצות ומוסברות ויתחשב בכך בבואו לתת להן משקל.

מוסיף בית המשפט ומדגיש כי מתירנות מינית עשויה להיות מושא לדיון מוסרי וחברתי מחוץ לכתלי בית המשפט, אך בתוך בית המשפט אין לה רלוונטיות לצורך בחינת קיומה של עבירת מין. השאלה אם נעברה עבירה של אינוס איננה מושפעת מדפוסי ההתנהגות המינית הכלליים של הנפגעת או של הפוגע, אלא תלויה רק בשאלת ההסכמה לקיום יחסי המין. כך גם השאלה אם ננקטה אלימות פיזית אגב עבירת האינוס אם לאו, מבהיר בית הדין כי אין צורך בהתנגדות פיזית או באלימות על מנת לגבש את יסודות עבירת האינוס.

כאמור, תוצאתו של פסק הדין הינה קשה, אך הכללים הברורים שהוא מרכז מפסיקה קודמת ומתווה, באשר לבחינת עדויות נפגעי עבירות מין, הינם כללים חשובים אשר טוב אם יופנמו על ידי כלל השופטים.

 

הבהרה: המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא/ת. הקורא/ת נדרש/ת לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך/ת ועל דעתו/ה בלבד.