סקירות פסיקה חדשה-הדרת נשים- מרץ 2015

מאת: קרן בר יהודה, עו"ד

 

פסק דין בעניין נילי פיליפ נ. עיריית בית שמש

ביום 25.1.2015 ניתן פסק דינו החשוב של בית משפט השלום בירושלים (כב' הש' גדעוני) בעניין תביעתן של ארבע תושבות בית שמש כנגד העיריה וראש העיר, בשל ההשפלה והפגיעה שנגרמו להן בשל אי אכיפת החוק והסרתם של שלטים הקוראים לנשים להתלבש בצניעות או להימנע ממעבר במדרכות מסויימות בעיר.

המדובר בפסק דין חשוב המהווה סימן דרך נוסף במאבק הציבורי-חברתי בהדרתן של נשים מהמרחב הציבורי (לאחר פסקי דין בעניין "קווי מהדרין" לרבות הרשעת חרדי אשר הפנה לאשה שעלתה לקדמת האוטובוס את הקריאה "פרוצה, נשים נוסעות מאחור" וכן פסיקה שעסקה בהפרדת רחובות בירושלים בתקופת סוכות, והדרת נשים משלטי פרסום על גבי אוטובוסים בעיר ירושלים). 

התובעות, תושבות בית שמש, הציגו שילוט המוצב מזה שנים בעיר בית שמש, הקורא לנשים להתלבש באופן צנוע והקורא לנשים שלא לעבור במדרכות הסמוכות לבתי כנסת. העותרות טענו כי השילוט מסב להן עוגמת נפש, גורם להן לתחושת השפלה ועלבון, שעה שהן נדרשות שלא לעשות שימוש במדרכות עירן, או להתלבש באופן מסויים כתנאי לשהייתן במרחב הציבורי.

יתירה מכך, התובעות העידו כי אף היו נתונות לאירועי אלימות מצד גברים חרדים על רקע לבוש שלא היה בעיניהם צנוע דיו, בסמיכות לשלטים אלו, לרבות קריאות גנאי, יריקות ואף ידוי אבנים או ביצים.

התובעות פנו לעיריה ולעומד בראשה אך ללא הועיל.

מנגד, טענו העיריה וראש העיריה כי ניסיונות להסרת השלטים הצריכו משאבים בלתי סבירים, וכי בעקבות נסיונות אלו הופר הסדר הציבורי לתקופות ארוכות, לרבות תגובות אלימות ופגיעה ברכוש, ותוך הצבת שלטים חדשים.

בית המשפט קבע כי סמכותה של העיריה לפקח על הצבת שילוט נועדה לקדם את שלום הציבור ובטחונו, הסדרת השימוש במרחב הציבורי, שמירה על חזות העיר ומניעת פגיעה בכלל הציבור הבא בשערי העיר.

בית המשפט קבע כי המסר העולה מן השלטים הינו מסר מפלה ופוגעני, הנועד להביא להגבלת השימוש של נשים באשר הן נשים במרחב הציבורי. בית המשפט קבע כי קיימת פגיעה חריפה וקשה בזכותן של נשים לשוויון ולכבוד ויש בשלטים משום השפלה ואפליה. בית המשפט הוסיף וקבע כי השילוט יוצר ציפיה כי העוברות והשבות ינהגו על פיו, ובכך יוצר "הבנה" כי האיזור שייך לאוכלוסיה מסויימת וחלות בו נורמות המשרתות את אותה אוכלוסיה.

בית המשפט הפנה לעמדת צוות שהוקם על ידי היועץ המשפטי לממשלה בנושא הדרת נשים במרחב הציבורי, אשר עמד על חומרת הצבת שלטים מדירים כדוגמת אלו שהוצגו בתביעה.

בית המשפט קבע כי הוצגה בפניו תמונה עגומה לפיה הגורמים המוסמכים השלימו עם קיומם של השלטים, לא פעלו מספיק לאכיפת החוק, ולא נתנו משקל ראוי לפגיעה העולה מהשלטים. בית המשפט הוסיף וקבע כי אין ליתן פרס לאלימות, וכי המנעות העיריה מאכיפת החוק מחשש להפרת סדר מעוררת קושי כנימוק לאי ביצוע רשות ציבורית את תפקידה.

לאור כך, מצא בית המשפט את העיריה ואת ראש העיר אחראים לנזקים שנגרמו לתובעות, וזיכה כל אחת מהתובעות בפיצוי בסך 15,000 ₪.

 

בעניין אחר, בו עסק בית המשפט בהדרת נשים בתחבורה הציבורית קבע בית המשפט כי הדרת נשים כגון זו מהווה גם הטרדה מינית על פי החוק למניעת הטרדה מינית. אני סבורה כי גם בעניין שלפנינו מדובר באמירות מבזות ומשפילות על רקע מינן של תושבות העיר בית שמש והבאות בשעריה, המקימה גם פיצוי מכח חוק זה. אין ספק כי אי הסרתם של שלטים מטרידים שכאלה על ידי העיריה, מהווה התעלמות בוטה, והסכמה בשתיקה, להשפלה שנגרמת לנשים כתוצאה מהם. טוב עשה בית המשפט אשר הוקיע את התופעה הבזויה. לאחרונה אף אושרה תובענה ייצוגית שהגיש ארגון "קולך" כנגד רדיו קול ברמה, בשל הדרת נשים משידוריו. ככל שנשים תוספנה לפעול, הן בחזית הציבורית והן בחזית המשפטית, על מנת להוקיע תופעות של הדרתן מהמרחב הציבורי, כך נתקדם לקראת בטחון ושוויון לנשים.

 

 

 

הבהרה: המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא/ת. הקורא/ת נדרש/ת לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך/ת ועל דעתו/ה בלבד.