צו הרחבה בענף הנקיון, 2014

מאת: אילאיל קומיי-דרור, עו"ד

ביום 1.3.2014 נכנס לתוקפו צו ההרחבה בענף הנקיון. העובדים הנכללים תחת צו זה הם עובדים המועסקים על ידי חברה בעבודת נקיון ו/או תחזוקה (הצו לא חל על עובדות ועובדי משק בית, להרחבה על עובדות משק בית).

הצו מתייחס לשכר של העובדים ולעבודתם בשעות נוספות, ומגדיר את שבוע העבודה כבן 43 שעות שבועיות ונקבע כי עובד לא יעבוד יותר מ-12 שעות ביום. בגין השעה התשיעית והעשירית באותו יום עבודה, יהיה זכאי העובד לתוספת של 25% לשכרו, ובעבור השעה ה-11 וה-12 יהיה זכאי לתוספת של 50% משכרו.

בנוסף, נקבע כי שכר שעתי לעובד יהיה בגובה 24.98 ₪ ולאחראי נקיון יהיה 26.09 ₪, יחד עם זאת, עובד במשרה מלאה ירוויח 4,646.25 ₪ בחודש ואחראי נקיון במשרה מלאה ירוויח 4,852.75 ₪ בחודש. מדובר בסכומים גבוהים מאלה הקבועים היום בחוק שכר מינימום (טרם התיקון הצפוי [23645]). מעבר לכך ניתנה הזכות לעובדים אלו לתוספת ותק (0.35 ₪ לכל שעת עבודה החל מהשנה השניה והחל מהשנה השישית ל- 0.46 ₪ לכל שעת עבודה) ולמענק מצוינות.

צו ההרחבה מיטיב עם העובדים בכל הנוגע להפרשות לפנסיה ומועד תחילת ההפרשות. כך למשל צו ההרחבה קובע כי עד יום 30.6.2015 שיעור ההפרשות לפי חוק פיצויי פיטורים יעמוד על 7% לתגמולים (6.5% הפרשות עובד) וכי המעסיק יפריש לתגמולים גם עבור עבודה בשעות נוספות או ביום מנוחה וגם עבור קצובת נסיעה. בנוסף נקבע, כי המעסיק יפריש 8.33% לפיצויים, אשר ינתנו לעובד באם יתפטר מרצונו או שהוא יפוטר על ידי המעסיק. החל מיום 1.7.2015 שיעור ההפרשות לתגמולים ישתנה כך שהמעסיק יפריש 7.5% והעובד 7%.

הצו קובע כי מעסיק מחויב להפריש בעבור עובד תשלומים חודשיים לקרן השתלמות (החל מיום 1.10.2014) בגובה של 7.5% מהשכר המחושב ומדמי ההבראה והעובד יפריש 2.5%.

הצו מיטיב עם העובדים בכל הנוגע לדמי הבראה, כך למשל מעסיק יהיה מחויב לשלם לעובד, אשר עובד אצלו 3 שנים, 7 ימי הבראה, ומהשנה הרביעית ועד העשירית זכאי העובד ל-9 ימי הבראה. יודגש, כי עובד שעבד פחות מ-12 חודשים בשנה, יהיה זכאי, בעד אותה שנה, לדמי הבראה חלקיים בגין החלק היחסי של השנה אשר בו עבד.

בהתאם לצו, כל עוד העובד עבד יותר מחצי משרה או שעבד לפחות 93 שעות בחודש בממוצע בשלושת החודשים אשר קדמו לחג- מחויב המעסיק להעניק לעובד שי לחגים (ראש השנה ופסח) בגובה של 212.5 ₪ (סכום שיתעדכן כל שנה), החובה על המעסיק הינה בתשלום כספי וחל איסור להעניק לעובד מתנות או תלושים.

הצו מיטיב עם עובדי ענף הנקיון בכל הנוגע לחופשה שנתית, כך למשל, החל מהשנה השלישית להעסקה, יינתנו לעובד 11 ימי חופש בשנה אם הוא עובד 5 ימים בשבוע או 13 ימים אם הוא עובד 6 ימים בשבוע. בשנה החמישית יהיה זכאי ל-13 ימי חופשה בשנה במידה והוא עובד 5 ימים בשבוע, ו-15 אם הוא עובד שישה ימים בשבוע. עוד נקבע, כי במידה והעובד מועסק מעל ששה חודשי עבודה, יהיה זכאי לחופשה בתשלום של שלושה ימים לרגל נישואין. עובד רשאי להיעדר מעבודתו בזמן אבל ל-7 ימים ויהיה זכאי לשכר מלא בגין ימי היעדרותו (ואין לנכות מחופשתו השנתית את הימים האלו).

בכל הנוגע לתשלום בגין חגים נקבע, כי עובד בשכר (שעתי) לאחר 3 חודשי עבודה שלא נעדר יום לפני ו/או יום אחרי החג מהעבודה יהיה זכאי לתשלום מלא עבור 9 ימי החג הקבועים בחוק (ראש השנה, יום כיפור, שני חגי סוכות, שני חגי פסח, יום העצמאות וחג השבועות). יצויין, כי לימים אלה יש להוסיף את יום הזכרון, במידה ונהרג בן משפחתו של עובד (ילדים/ הורים/ בני זוג/ אחים/ סבים) במהלך שירותו הצבאי ו/או בעקבות פעולת איבה, אז יקבל העובד תשלום בגין יום עבודה מלא. עובד שיועסק בחג יהיה זכאי לגמול של 50% תוספת לשכרו וליום מנוחה חלופי ללא תשלום.

בנוסף, הצו מסדיר את נושא סבסוד ארוחות במזנון במקום העבודה, כך שאם עובד עובד במקום עבודה שבו קיים מזנון המסובסד על ידי מזמין השירות, רשאי העובד לרכוש ארוחה באותו מזנון תמורת הסכום שאותו משלמים, בעד אותה ארוחה העובדים המועסקים באותו מקום. הצו גם קובע כי על המעסיק לספק בגדי עבודה על חשבונו, וחל איסור לנכות סכומים כלשהם ממשכורתו של העובד. הצו מתייחס גם לנושא ההפסקות וחובת המעסיק למתן מקום לאחסון חפצים אישיים ומקום למנוחה והתרעננות.

בהתאם לצו ההרחבה (מעבר לנקבע בחוק) על המעסיק להעביר לידי העובד תלוש שכר ובו פירוט מלא של כל התשלומים והניכויים מהשכר שינוסחו בצורה ברורה ומובנת (זאת לאור דוח השעות כפי שהוחתם בשעון הנוכחות שהותקן על ידי המעסיק). בנוסף, בעת קבלת עובד חדש לעבודה יתן לו המעסיק טופס המפרט את כל תנאי עבודתו, לרבות היקף השעות השבועיות של העובד. כמו כן, בעת קבלת עובד חדש לעבודה יוודא המעסיק בעזרת טופס לאיזה קופת גמל לקצבה מבקש העובד להעביר את הפקדותיו.

בכל הנוגע לפיטורים מורה הצו כי מעסיק רשאי לפטר עובד (ועובד רשאי להתפטר) גם אם טרם עבד שנה מלאה, בכפוף למתן חובת הודעה מוקדמת. הצו קובע כי ניתן לפטר עובד שעבד לפחות שנה מלאה מסיבה מספקת (למשל צמצום בעבודה) ועל המעסיק להודיע לעובד ולנציגות העובדים על כוונתו לפטר וכן יקיים שימוע. לעובד שפוטר בגלל צמצום בעבודה שמורה הזכות לחזור לעבודה עם התרחבות העבודה בחברה עד שנה מיום הפסקת עבודתו.

במקרה של חילופי מעסיקים תינתן לעובד הזכות להודיע למעסיק היוצא כי הוא מעונין להיות מועסק אצל המעסיק הנכנס ברציפות להעסקתו אצל המעסיק היוצא. אם הודיע על רצונו להמשיך להיות מועסק הוא יהיה זכאי לקבל מהמעסיק היוצא תשלום מלא בגין כל זכויותיו הסוציאליות לרבות פיצויי פיטורים. יחד עם זאת, כל תקופת עבודתו אצל המעסיק היוצא תיחשב לצורך חישוב כל זכויותיו התלויות בותק אצל המעסיק הנכנס.

 

עוד כמה מילים על ההבדל בין צווי הרחבה והסכמים קיבוציים [23364]

הבהרה: המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא/ת. הקורא/ת נדרש/ת לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך/ת ועל דעתו/ה בלבד.