הסכם קיבוצי כללי להעלאת שכר המינימום- דצמבר 2014

מאת: אילאיל קומיי-דרור, עו"ד

 

קביעתו של שכר מינימום בחוק, הינה נושא השנוי במחלוקת בין כלכלנים מזרמים שונים, ובין פוליטיקאים הדוגלים בכלכלה בפיקוח ממשלתי לבין פוליטיקאים המאמינים כי השוק המשוכלל יקבע בעצמו מנגנונים שיעמידו את השכר על גובה ראוי.

במשך שנים לא נקבע שכר מינימום בישראל, ורק בשנת 1972 נחתם בישראל הסכם קיבוצי כללי [על ההבדל בין הסכם קיבוצי וצו הרחבה]  בעניין שכר מינימום. עם השנים, משלא שונה ההסכם הקיבוצי הכללי בין ההסתדרות לבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, שכר המינימום נשחק, ו-15 שנה לאחר חתימת ההסכם הקיבוצי חוקקה הכנסת את חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 שהתבסס על עקרונות ההסכם הקיבוצי הכללי משנת 1972.

במשך השנים עלה השכר המינימום, ובשנת 2012 נקבע שכר המינימום לבוגר מעל גיל 18 על 4,300 ₪ לחודש (23.12 ₪ לשעה) שהוא כמעט פי 2 משכר המינימום שהיה קבוע בשנת 1997, שעמד על 2,348.88 ₪ לחודש, זאת במסגרת חוק שכר מינימום האמור.

בתחילת חודש דצמבר 2014, לאחר שמאבק לשינוי החוק והעלאת שכר המינימום לא צלח, נחתם הסכם קיבוצי כללי הקובע את העלאת שכר המינימום במספר פעימות כשהראשונה החל מיום 1.4.2015 אז יעמוד שכר המינימום לחודש על סך 4,650 ₪ ובפעימה האחרונה (1.4.2018) נקבע כי שכר המינימום לא יהיה פחות מ- 5,000 ₪ ויעמוד על 52% מהשכר הממוצע כפי שהוא ב-1 באפריל של כל שנה.

ההסכם חל רק על מספר התאחדויות החתומות עליו (ביניהם, התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות המלונות בישראל, האיגוד הארצי של מפעלי השמירה בישראל, האיגוד הכל ארצי של מפעלי האחזקה והנקיון בישראל, התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל) ולא על כלל המשק. אולם, הוסכם בין הצדדים, כי הצדדים יפעלו במשותף לתיקון גובה שכר המינימום הקבוע בחוק שכר מינימום, כפי שעולה מההסכם.

מעבר לכך, הצדדים יפנו לשר/ת הכלכלה בבקשה להוציא צו הרחבה המחיל את הוראות ההסכם על כל העובדים והמעסיקים בישראל.

הסעיף האחרון להסכם מדגיש כי ההסכם יכנס לתוקף עם תיקון חוק שכר מינימום או עם הוצאת צו הרחבה.

כלומר, כל עוד לא תוקן החוק או לא ניתן צו הרחבה, ההסכם בין הצדדים לא יחול והוא מהווה קריאה למחוקק, והצבעה על נכונותם של עובדים ומעסיקים גם יחד להעלאת שכר המינימום.

 

הבהרה: המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא/ת. הקורא/ת נדרש/ת לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך/ת ועל דעתו/ה בלבד.