מאמרים‏ > ‏

חובות המעביד למניעת הטרדה מינית

בעולם המודרני חב מעביד חובות רבים הנוגעים לשלומם של עובדיו. המעביד מחויב לספק סביבת עבודה בטוחה ונטולת סיכונים, הוא מחויב לספק לעובדיו תנאי העסקה מינימליים, למשל באשר לשכר המשולם להם, לשעות עבודתם ולתקופות בהן הם חולים, הוא מחויב שלא לפגוע בתנאיהם מחמת הריון, הורות, מילואים, טיפולי פוריות והוא מחויב שלא יוטרדו מינית במקום העבודה.
 
החובה למנוע הטרדה מינית במקום העבודה אינה נראית, על פניה, כחובה קלה לביצוע. הטרדה, הנעשית פעמים רבות במחשכים, אינה גלויה בהכרח למעביד, וכיצד ימנע זה דבר שאינו יודע כלל על קיומו?
 
המחוקק קבע מסגרת ברורה של כללים אותה צריך המעביד לקיים, ומשקיים המעביד כללים אלו, ניתן יהיה לראות בו כמי שדאג לכך שמקום העבודה יהיה נקי מהטרדות מיניות. למרבה הצער, מרבית המעסיקים במדינת ישראל אינם מכירים את התקנות המחייבות אותם, ואף אלו ששמעם הגיע לאוזניהם יודעים חצאי עובדות בלתי מדוייקות.
 
החובה למנוע הטרדה מינית במקום העבודה חלה על כל מעביד באשר הוא. החוק מבחין אמנם בין מעביד "קטן" (כזה שבמקום העבודה שבבעלותו פחות מעשרה עובדים) ובין מעביד "גדול" (כזה המעסיק מעל 25 עובדים), אך הוא מחיל חובות רבים על אלה כמו גם על אלה.
 
להלן אערוך סקירה של החובות החלים על המעבידים השונים כולם, וכן אציין האבחנות שיצר מחוקק המשנה בין המעסיקים השונים בבואו לקבוע אופן ביצוען של חובותיו של המעביד.
 
יודגש כבר עתה כי על פי פסיקת בית המשפט, מעביד המעסיק מעל ל-25 עובדים הוא כזה שמספר העובדים הכולל שלו עולה על 25 עובדים, בלי קשר למקום עבודתם. אף אם העובדים מועסקים בסניפים שונים של המעביד, ובכל סניף פחות מ-25 עובדים, יש לבדוק מספרם הכולל של העובדים (פסק דין בתביעת משרד התמ"ת בעניין מסעדת קורוס בירושלים).
 
חובתו הבסיסית של כל מעביד הינה נקיטת אמצעי מנע. על המעביד, הקטן כמו הגדול, להביא לידיעת כל אחד מעובדיו את העובדה כי החוק אוסר על הטרדה מינית, וידרוש מכל עובדיו להמנע מהטרדה מינית. המעביד יכול לצאת ידי חובתו אם הוא מפרסם את התקנון למניעת הטרדה מינית במקום בולט במקום העבודה, ומעביד שאינו מעביד "גדול" יכול לצאת ידי חובתו אם מסר לכל אחד מעובדיו עותק מהתקנון כאמור.
 
המעביד מחויב לאפשר לעובדיו להשתתף בהדרכות שעניינן מניעת הטרדה מינית בשעות העבודה.
 
כל מעביד, גדול כמו קטן, מחויב במינוי אחראי למניעת הטרדה מינית. האחראי, שמחוקק המשנה ממליץ שיהיה אחראית, חייב להיות בקיא בהוראות החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות לפיו. על המעביד לפרסם שמו של האחראי באופן שכל עובד מעובדיו ידע מי הוא האחראי ומהן דרכי הפניה אליו.
 
על האחראי למניעת הטרדה מינית לקבל תלונות מעובדים בדבר הטרדה מינית, לבררן באופן הקבוע בתקנות וליתן המלצותיו למעביד. כך על האחראי לפעול אף במקרה שנודע לו על הטרדה מינית במקום העבודה גם מקום שלא הוגשה תלונה.
 
עם קבלת המלצות האחראי כאמור, מחויב המעביד לקבל החלטה בדבר אופן הטיפול בהטרדה המינית, וזאת בתוך 7 ימים.
 
מעבידים אשר אינם מקיימים חובות אלו חשופים לתביעות מצד עובדיהם כמו גם לכתב אישום מטעם התמ"ת.
 
 
 
 
 
 
 
מאת: קרן בר יהודה, עו"ד
הכותבת שמשה בעבר כיועצת משפטית למרכז סיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית בירושלים, מייצגת נפגעות הטרדה מינית, מייעצת ומלווה מעסיקים בתחום הטיפול בנושאי הטרדה מינית ומנחה קורסים לאחראיות על הטרדה מינית במקומות עבודה.
 
הבהרה:
המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא. הקורא נדרש לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך ועל דעתו בלבד.

 התעניינתם? שתפו בפייסבוק!