סקירות פסיקה חדשה-הטרדה מינית- מאי 2010

מאת: קרן בר יהודה, עו"ד

הכותבת שמשה בעבר כיועצת משפטית למרכז סיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית בירושלים, מייצגת נפגעות הטרדה מינית, מייעצת ומלווה מעסיקים בתחום הטיפול בנושאי הטרדה מינית ומנחה קורסים לאחראיות על הטרדה מינית במקומות עבודה. הכותבת הינה חברת ועדת מעמד האשה של לשכת עורכי הדין ומנהלת את הפורום לייעוץ משפטי של אתר "מקום" לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית.

 

פסק דין בעניין פלונית נ. פלוני- בית הדין לעבודה בחיפה

בית הדין האזורי בחיפה חייב את הנתבע בתשלום בסך 75,000 ₪, בצירוף סך של 10,000 ₪ כשכר טרחה והוצאות, בגין הטרדתו המינית את התובעת. פסק דין מיום 29/4/2010.

עניינו של פסק הדין- תופרת אשר הועסקה בחנות בגדים בבעלותו של הנתבע ובניהולו. שני הצדדים אישרו כי התקיימו ביניהם יחסים מיניים, המתמקדים בביצוע מין אוראלי על ידי התובעת בנתבע. התובעת טענה כי יחסים אלו היו תוך ניצול יחסי המרות, שעה שהיא אינה מסוגלת להגיב ומשותקת מתוך פחד. הנתבע טען כי היחסים היו בהסכמה ואפילו ביוזמתה של התובעת.

הנתבע תאר את המקרה הראשון בו ביצעה בו התובעת מין אוראלי. לגרסתו- התובעת גרמה לקריעתה של שמלה יקרה ולאחר שנוכחה כי הנתבע אינו דורש ממנה לשלם תמורת הנזק או מפטר אותה מעבודתה, יזמה ביצועו של מין אוראלי. (יצויין כי התובעת תארה נסיבות שונות לגמרי, אך בית הדין מצא כי גם אם הולכים לגרסתו של הנתבע- מדובר בהטרדה מינית).

כב' השופטת דלית גילה ונציגת הציבור כרמלה גרודסקי עורכות ניתוח של פסיקת בתי הדין לעבודה ובתי המשפט הדנים בהליכים פליליים שעניינם מעשים מגונים תוך ניצול יחסי מרות, בשאלת קיומה  של חזקה לפיה בנסיבות של קיום יחסי מין בין כפוף לבכיר יש משום ניצול יחסי המרות:

"עניין לנו בקיומם של יחסי מין בין עובדת שכירה וזוטרה לבעל העסק, אשר היה ממונה עליה באופן ישיר. בנסיבות אלו, בהתאם לפסיקתו של בית-הדין הארצי, קיימת חזקה מעצם קיומם של היחסים האינטימיים, כי הדבר נעשה תוך ניצול יחסי מרות. לפיכך, די לנו שאין מחלוקת בין הצדדים - באשר לקיומם של יחסי מרות ביניהם במקום העבודה, כמו גם באשר לקיומם של יחסי מין אוראלי ביניהם - כדי להעביר אל בעל המרות את הנטל, לסתור את חזקת ניצול יחסי המרות, בנסיבות המקרה."
 

בית הדין מוסיף ומבהיר מה היה על בעל המרות, שחפץ לנהל מערכת יחסים חופשית עם כפופה, לעשות כדי לסתור את חזקת הניצול:

"הדרך לסתור את חזקת ניצול המרות היא שהנתבע יראה, כי פעל, באיבה של מערכת היחסים, לביטול יחסי המרות, במטרה להבטיח שלא תהיה להם שום השפעה על מערכת היחסים האינטימית בין הצדדים, או שדיווח עליהם לממונים. כאשר בעל המרות הוא הגורם העליון בהיררכיה במקום העבודה, כמו במקרה שלפנינו, ניתן, לדעתנו, להחליף את חובת ה"דיווח", על היחסים, בכך שלא יטרחו להסתירם."

 
בית הדין מוסיף וקובע:

"לגרסתו של הנתבע - עמד בפניו תמרור אזהרה אדיר מימדים ולפיו מעשי התובעת נובעים מתוך חשש למקום עבודתה ולפרנסתה. לא רצון חופשי עמד מולו, בתחילת המגעים המיניים, וגם לא אדם השווה לו, המבקש לקיים עימו יחסים בין שווים. כל שעמד מולו, אז, היתה עובדת מבוהלת, נחותה ממנו במעמדה במקום העבודה, נתונה לחסדיו - כמעסיקה, הממונה הישיר עליה - באשר להמשך עבודתה ולשכר שישולם לה בסוף החודש.

 

החל מרגע זה ואילך, הייתה לנתבע מודעות ברורה ומפורשת - לפי דבריו שלו - כי אף אם מנקודת ראותו ננקטת יוזמה מצד התובעת לקיום יחסים אינטימיים עימו, הדבר קשור ליחסי המרות שביניהם. לפיכך, היענותו להצעותיה, בנסיבות אלה, עולה כדי ניצול של יחסי המרות. לכן, אף הסכמתה להמשיך בקיום מגע מיני עימו, ספק הסכמה היא."

 
בית הדין פסק לתובעת סך של 75,000 ₪ בגין כאב וסבל, ולפיכך לא נזקק לפסיקת פיצוי ללא הוכחת נזק כקבוע בחוק. (יוזכר בעניין זה כי תלוי ועומד ערעור על פסיקה של בית הדין האזורי לעבודה אשר פסק פיצוי ללא הוכחת נזק בסכום העולה על הקבוע בחוק, תוך טענה שבית הדין פעל בניגוד לסמכותו החוקית, הואיל והסכום הקבוע בחוק הוא סכום מקסימלי).

 

 הבהרה:

המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא. הקורא נדרש לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך ועל דעתו בלבד.