תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות- דצמבר 2014

מאת: אילאיל קומיי-דרור, עו"ד

 

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 קובע כי כל המקומות הפתוחים לציבור, בין אם הם בבעלות פרטית ובין אם ציבורית, צריכים להיות נגישים בהתאם לחוק התכנון והבניה, ומי שאחראי על המקום יבצע את התאמות הנגישות לאנשים עם מוגבלות וידאג לאחזקתן התקינה של התאמות אלו. החוק קובע פטורים מצומצמים לענין הנגישות, למשל במקרה שלא ניתן לבצע את ההתאמה מסיבות הנדסיות ובתנאי שמורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה אישר זאת.

החוק מתייחס גם לאיסור אפליה בתעסוקה, וקובע כי לא יפלה מעסיק בין עובדיו/ דורשי עבודה מחמת מוגבלותם.

גם בכל הנוגע למקום העבודה, קובע החוק כי יש לבצע התאמות לאנשים עם מוגבלות בכל הנוגע למשל למקום העבודה (למשל התקנת מעלון), הציוד שבו, דרישות התפקיד  (למשל עיוור לא יוכל להיות נהג אוטובוס) ונוהלי העבודה. החוק קובע כי כל ההתאמות נדרשות מבלי שהדבר יטיל על המעסיק נטל כבד מדי, אולם יצויין, כי מעסיק פרטי רשאי לקבל סיוע כשפי מהמדינה לצורך מימון ההתאמות.

לאחרונה פורסם גם צו הרחבה לפיו חלה חובה על מעסיק להעסיק 2% עד 3% אנשים עם מוגבלות.

בראשית חודש דצמבר הותקנו תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי הכשרה מקצועית), התשע"ה-2014, המחייבות ביצוע התאמות נגישות שונות לשירות במוסדות תחת פיקוח ואחריות משרד הכלכלה. התקנות מתייחסות לכל אחד משירותי הכשרה מקצועית (קורס להכשרה מקצועית של משרד הכלכלה והבחינה הרלוונטית לקורס, ולימודים לתואר הנדסאי או לתואר טכנאי מוסמך (או לימודי מכינה טכנולוגית הנערכים לפי תכנית לימודים באישור משרד הכלכלה).

מעבר להתאמות הכלליות שכל מוסד צריך להיערך להן (למשל, הנגשת מדשאות לבעלי מוגבלויות) בתקנות החדשות מוקדש פרק להתאמות אישיות והדרך בה המוסד יקבע את ההתאמות האישיות לכל תלמיד. כך לדוגמא, תלמיד עיוור יוכל לדרוש התאמה ספציפית שתסייע לו במהלך לימודיו או במבחן. יודגש, כי אדם עם מוגבלות לא מחויב להיעזר בתקנות אלו, וזו בחירתו האישית, וכי נקבעה חובת סודיות ביחס למידע שנמסר בקשר לאדם בעל המוגבלות.

 

הבהרה: המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא/ת. הקורא/ת נדרש/ת לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך/ת ועל דעתו/ה בלבד.