סקירת פסיקה- פיטורים בהריון- פברואר 2015

אילאיל קומיי-דרור, עו"ד

 

אלינור מויאל נ' קבוצת גלובל אפריקה תעשיות בע"מ

התובעת פוטרה בהריון מעבודתה אצל הנתבעת. התובעת הגישה תביעה בה עתרה לפצותה בגין פיטורים אלו.

חוק עבודת נשים, לפיו על מעסיק לפנות לממונה על עבודת נשים לקבלת היתר פיטורים בטרם תפוטר עובדת הרה שעבדה אצל מעסיק מסוים מעל שישה חודשים, אינו חל במקרה הלה, כיון שבעת פיטוריה התובעת לא השלימה שישה חודשי עבודה אצל הנתבעת, והיתה בחודש החמישי להריונה.

על כן, בית הדין בחן את פיטוריה בהתאם להוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. בנוסף, ציין בית הדין, כי האיסור על הפליית עובדת בשל היותה בהריון חל ממילא מכח עקרון השוויון במשפט העבודה, אפילו במקרים שבהם אין תחולה לחוק שוויון ההזדמנויות.

בית הדין קבע כי פיטורי התובעת לא היו קשורים כלל ועיקר להיותה בהריון. עם זאת, קבע בית הדין, כי בסיטואציה כמו זו, היה מקום להחיל כללי טקס צורניים מחמירים יחסית בכל הנוגע להליך השימוע.

כב' השופט ספיבק:

"כך, בעוד שכלל אין חובה לזמן לכל שימוע בכתב, בנסיבות שכאלה לדעתנו נכון לחייב מעסיק לזמן לשימוע בכתב, ולהעלות על הכתב את הטענות שיש לו בקשר לעבודתה. כך, בעוד שככלל אין חובה לערוך פרוטוקול לשימוע, לדעתנו בנסיבות שבהם מבקש מעסיק לפטר עובדת המתקרבת לתקופה המוגנת על פי חוק עבודת נשים, חובתו לערוך פרוטוקול שימוע בכתב. חיוב בקיום 'כללי טקס' צורניים מחמירים שכאלה לשימועים הנערכים בנסיבות שכאלה אמור לא רק לסייע בידי עובדות, אלא גם לסייע בידי מעסיקים, שכן ככל שבהמשך הדרך תטען העובדת שפיטוריה היו נגועים באפליה, יהיו בידיהם ראיות שבכתב להוכיח שלא כך היה."

בית הדין פסק לתובעת פיצוי בגובה של 4 משכורות.

 

הבהרה: המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא/ת. הקורא/ת נדרש/ת לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך/ת ועל דעתו/ה בלבד.