סיכום פסיקה מגדרית- ייצוג מגדרי הולם במפלגות בכנסת- פברואר 2015

מאת: אילאיל קומיי-דרור, עו"ד

רות קוליאן נ' שר האוצר ואח'

העותרת תקפה את מימון הוצאות הבחירות למפלגות ומימון הוצאות שוטפות לסיעות אשר אינן מאפשרות לנשים להימנות על חברותיהן, זאת לאחר שהעותרת ביקשה להיבחר למועצת עיריית פתח תקווה כחלק ממפלגת ש"ס, ללא הסכמת המפלגה (אז הגישה עתירה ספציפית בקשר למפלגת ש"ס שנמחקה, ועתה הוגשה מחדש בנוגע למפלגות נוספות).

לטענת העותרת זכאות למימון אינה זכות יסוד, ואל למדינה לממן השקפות עולם מפלות. העותרת עתרה לבית המשפט בבקשה שיורה לבטל את סעיפי החוק המאפשרים מימון מפלגות ללא יצוג נשים, כיון שאינם חוקתיים.

בית המשפט (כב' השופט נ' סולברג) דחה את העתירה והזכיר את הצורך בכיבוד חוקי הכנסת:

"הכנסת אמרה את דברהּ, ועלינו, בבית המשפט, להימנע מעיצוב המדיניות מחדש.

ודוק: הוראות החוק שאותן תקפה העותרת בעתירתה, הן ניטרליות ואובייקטיביות. מתן המימון על-פיהן מותנה בשורה של תנאים פורמליים, לא בתנאים מהותיים, בדרישות ערכיות או בהשקפת עולם. ממילא, לא נשאה העותרת בנטל להראות כי הוראות חוק אלה פוגעות בזכות השוויון החוקתית. ככל שהעותרת סבורה כי נכון לעשות לתיקון החוק – להתנוֹת מימון מפלגות במתן אפשרות לנשים להימנות על חברותיהן – כי אז "חייבת היא למצוא סעד ומזור ברשות המחוקקת או ברשות המבצעת. לא בבית משפט" (דברי המשנה לנשיא (כתוארו אז) מ' חשין בבג"ץ 5677/04 עמותת "אלערפאן" נ' שר האוצר (2005)). לשפיטה נועדנו בבית המשפט; לא לחקיקה. מלאכת השפיטה כוללת הפעלת ביקורת שיפוטית, בכללה בחינה חוקתית, אך לא לבית המשפט לקבוע את תבונתו של החוק, אם הוא טוב, יעיל, מוצדק, או אם ישנו הסדר חקיקתי טוב יותר: "קביעת המדיניות החברתית נתונה למחוקק, והגשמתה נתונה לממשלה, להם ניתן מרחב של תמרון חקיקתי" (דברי הנשיא (כתוארו אז) א' ברק בבג"ץ 1715/97 לשכת מנהלי ההשקעות בישראל נ' שר האוצר, פ"ד נא(4) 367, 386 (1997)). אכן, תורת הפרדת הרשויות מחייבת אותנו כבית משפט להשיב את פניה של העותרת רֵיקם, ולהפנותה אל הכנסת."

 

כך, קבע בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, כי דיונים מסוג זה עתידים להידון בכנסת. גם בעניין אחר דחה לאחרונה בית המשפט עתירה בעניין חיוב ייצוג נשים במפלגות חרדיות, בקביעה כי הגם שמדובר בנושא שצריך להידון באופן רחב ומקיף ולהיבחן לעומקו, הוגשה העתירה בשיהוי ובסמיכות קרובה מדי למועד הבחירות.

 

הבהרה: המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא/ת. הקורא/ת נדרש/ת לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך/ת ועל דעתו/ה בלבד.