סיכום פסיקה מגדרית- ייצוג מגדרי הולם במפלגות בכנסת- פברואר 2015

מאת: אילאיל קומיי-דרור, עו"ד

רותי יהושוע ואח' נ' ועדת הבחירות המרכזית ואח'

העותרות (המעידות על עצמן שהן נשים חרדיות המצביעות באופן מסורתי למפלגות החרדיות) ביקשו להורות לועדת הבחירות המרכזית לחייב את המפלגות החרדיות לשלב נשים ברשימותיהן.

העתירה הוגשה כשבוע ימים לפני המועד האחרון להגשת רשימות מועמדים לכנסת. בית המשפט קבע, כי עתירה זו הוגשה בשיהוי ניכר, שכן נוהגן של המפלגות החרדיות שלא לשלב נשים ברשימותיהן לכנסת אינו בגדר מידע חדש, ואף המידע בדבר הקדמת הבחירות ומועדן גלוי וידוע מזה זמן רב.

כב' השופט מ' מזוז:

 "הלכה פסוקה היא מימים ימימה, כי בעתירות בענייני בחירות, שעריכתן מתבצעת על פי לוח זמנים צפוף וקפדני, עומד בית משפט זה בהקפדה יתרה על הגשת עתירות במועד וללא שיהוי:

 

"כבר פסקנו כמה פעמים כי מידת השיהוי הפוסלת זכותו של עותר לקבל סעד מבית-משפט זה תלויה בנסיבות הענין, ובענין של בחירות בו נקבעו בחיקוק מועדים קצרים לכל אחד ואחד משלבי התהליך, יש ואפילו שיהוי קצר דיו כדי להשיב פני עותר ריקם. שאם לא תאמר כן, עלול הדבר להכשיל את ציבור הבוחרים, ואולי אפילו לגרום דחיית הבחירות, וכדבר הזה לא ייתכן" (בג"ץ 258/96 פונדמינסקי נ' פקיד הבחירות ליד עירית ירושלים, פ"ד כג(2) 169, 170 (1969)).

משכך, העתירה נדחתה על הסף.

 

אין לנו אלא לקוות, כי עתירה מסוג זה (בדומה לעתירה נוספת שנדחתה לאחרונה), ועתירות דומות בעתיד יידונו לגופן, ותתאפשר בירור העתירה המעלה, כפי שקבע אף כב' הש' מ' מזוז "נושא כבד-משקל ורגיש".

 

הבהרה: המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא/ת. הקורא/ת נדרש/ת לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך/ת ועל דעתו/ה בלבד.