תיקון חוק שכר מינימום- ינואר 2015

מאת: אילאיל קומיי-דרור, עו"ד

במאמר מחודש דצמבר 2014 סקרנו את ההסכם הקיבוצי שנחתם בנוגע להעלאת שכר המינימום. ההסכם חל רק על מספר התאחדויות החתומות עליו (ביניהם, התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות המלונות בישראל, האיגוד הארצי של מפעלי השמירה בישראל, האיגוד הכל ארצי של מפעלי האחזקה והנקיון בישראל, התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל) ולא על כלל המשק. כבר במסגרת ההסכם, הוסכם בין הצדדים, כי הצדדים יפעלו במשותף לתיקון גובה שכר המינימום הקבוע בחוק שכר מינימום, כפי שעולה מההסכם.

בהתאם, פנו הצדדים לשר הכלכלה בבקשה להוציא צו הרחבה המחיל את הוראות ההסכם על כל העובדים והמעסיקים בישראל.

הסעיף האחרון להסכם הדגיש כי ההסכם יכנס לתוקף עם תיקון חוק שכר מינימום או עם הוצאת צו הרחבה.

ביום 21.1.2015 התקבל בכנסת תיקון לחוק לפיו הוחלפה הוראת השעה משנת 2011 בהוראת שעה חדשה. הוראת שעה חדשה זו קבעה העלאה הדרגתית של שכר המינימום עד לסך של 5,000 ₪ ונקבעה שיטה לחישוב תוספת השכר לה יהיה זכאי עובד כתוצאה מעליית שכר זו.

בהתאם לתיקון לחוק, החל מיום 1.4.2015 יבוצע עדכון הדרגתי לשכר המינימום, כך עד ליום 31.3.2016 יעלה שכר המינימום לסך של 4,650 ₪ בכפוף להגדלה עקב התייקרויות. בשלב השני, עד ליום 30.6.2016 יקבע שכר המינימום בהתאם לאחוז מהשכר הממוצע במשק כפי שהיה ביום 1.4.2016. כך, במידה ו- 47.5 אחוזים מהשכר הממוצע באותה עד יהיה גבוה מ- 4,650 ₪, הסכום הגבוה יותר יהפוך להיות לשכר המינימום.

בשלב השלישי, יקבע שכר המינימום עד ליום 31.12.2016 בהתאם לתקופה הקודמת, כאשר במידה והסכום נמוך מ- 4,825 ₪, סכום זה יהפוך להיות שכר המינימום. בשלב הרביעי והאחרון, החל מיום 1.1.2017 ואילך, יקבע שכר המינימום בגובה 5,000 ₪ או 47.5 אחוזים מהשכר הממוצע במשק, לפי הגבוה מביניהם.

במידה ומתייחסים לגובה השכר הנוגע לשכר מינימום, יש להתעלם מגובה השכר הנכנס לבנק (שכר נטו) אלא יש להתיחס לשכר היסוד בלבד, ובמידה ושכר היסוד נמוך משכר המינימום הקבוע בחוק, על שכר היסוד להתעדכן.

 

הבהרה: המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא/ת. הקורא/ת נדרש/ת לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך/ת ועל דעתו/ה בלבד.