תיקון חוק נכי רדיפות הנאצים- דצמבר 2014

מאת: אילאיל קומיי-דרור, עו"ד

יותר ויותר ניצולי שואה ונכי רדיפות הנאצים, זוכים לייצוג משפטי חינם באמצעות האגף לסיוע משפטי, דבר החוסך את הסכומים הגבוהים שנגבו מהם עד היום בגין שירותים משפטיים אלו.

בהקשר זה אף נעשית פעילות חקיקה, וכך ביום 31.12.2014 פורסם תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957 המגביל את סכום שכר הטרחה שרשאי לגבות עו"ד במקרים בהם הזכות לתגמולים אושרה כתוצאה מהחלטה מינהלית (רק לגבי ניצולי שואה יוצאי לוב) או בטיפול בבחירה האם לקבל תשלום רטרואקטיבי (מיום 1.7.1997) לפי החוק הגרמני לתשלום על פנסיות על בסיס עבודה בגטו.

החוק קובע, למשל, כי שכר הטרחה המירבי במקרה של טיפול של עורך דין בתביעה שאושרה כתוצאה מהחלטה מינהלית ולאחר מכן נכרת הסכם שכר טרחה יעמוד על 473 ₪, ובמידה ונכרת הסכם שכר טרחה והוגשה התביעה ולאחר מכן ניתנה ההחלטה המינהלית- 949 ₪ (הסכומים יעודכנו בתחילת ינואר בכל שנה).

התיקון בחוק הוביל גם לתיקון בחוק הסיוע המשפטי המאפשר הענקת סיוע לניצולי שואה ללא בדיקת זכאות כלכלית בהתגוננות מפני הליכים משפטים או בתביעות להשבת כספים שנגבו כשכר טרחה עבור טיפול במיצוי זכויות.

יודגש, כי הגבלת שכר הטרחה תחול גם על הסכם שכר טרחה שנכרת לפני מועד פרסום התיקון לחוק (אלא אם ניתן פסק דין חלוט בנושא). אם שכר הטרחה כבר שולם, יש לשים לב, כי טרם התביעה יש לפנות בכתב (עד 31.12.2015) בבקשה להחזרת ההפרש בין שכר הטרחה ששולם בפועל לבין התעריפים המירביים שנקבעו בחוק החדש.

ניצולי שואה הסבורים כי הם זכאים לייצוג בעניין זה, יכולים לפנות ללשכות האגף לסיוע  משפטי, הפרוסות ברחבי הארץ, ולהגיש בקשה לקבלת ייצוג.


הבהרה: המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא/ת. הקורא/ת נדרש/ת לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך/ת ועל דעתו/ה בלבד.