סקירות פסיקה חדשה-הטרדה מינית- ינואר 2012

מאת: קרן בר יהודה, עו"ד

הכותבת שמשה בעבר כיועצת משפטית למרכז סיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית בירושלים, מייצגת נפגעות הטרדה מינית, מייעצת ומלווה מעסיקים בתחום הטיפול בנושאי הטרדה מינית ומנחה קורסים לאחראיות על הטרדה מינית במקומות עבודה. הכותבת מנהלת את הפורום לייעוץ משפטי של אתר "מקום" לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית.

 

הכרעת דין בעניין מדינת ישראל נ. גרליץ איכות בע"מ

בפסק דינו מיום 12/1/2012, שב, בית הדין האזורי לעבודה בירושלים, והבהיר כי החובה לתלות את התקנון למניעת הטרדה מינית במקום בולט לעין, חלה על כל מעסיק המעסיק 25 עובדים ומעלה, אף אם אלו אינם מועסקים במקום פיזי אחד.

כתב האישום הוגש על ידי המחלקה המשפטית במשרד התמ"ת. הצדדים לא נחלקו בשאלות העובדתיות לפיהן הנאשמת העסיקה מעל ל-25 עובדים ואלו הועסקו בכמה אתרים שונים. בית הדין דן בשאלה המשפטית, האם יש לקבל את פרשנותה של הנאשמת, שטענה שהחובה לפרסם תקנון באמצעות תלייתו במקום העבודה, חלה רק על מקום בו מועסקים יחד 25 עובדים.

בית הדין קבע כי לשון החוק בעניין זה ברורה, וקובעת כי מעביד המעביד יותר מ-25 עובדים חייב לתלות את התקנון, וכי המחוקק לא סייג קביעה זו במקרה בו העובדים אינם מוצבים פיזית במקום עבודה אחד. בית הדין קבע כי תכלית החקיקה הינה מניעת הטרדה מינית, וכאשר מדובר במעסיק גדול יותר, על פי מספר עובדיו, יש הצדקה להטיל עליו חובות רבים יותר. בית הדין קבע, לעניין זה, כי "ככל שהמעסיק גדול יותר אזי הסיכון שיארע בעסקו אירוע של הטרדה מינית גדול יותר, כנגזרת של מספר העובדים".

בית הדין מזכיר עוד כי על פי מצוות התקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד) מעסיק שעובדיו פרוסים ביותר מאתר עבודה אחד יהיה צריך, במקרה הצורך, לפרסם את התקנון ביותר ממקום אחד, אף כאשר אין בכל אחד מהם יותר מ-25 עובדים.

בנסיבות אלו- הרשיע בית הדין את הנאשמת בעבירה.

 

יוזכר כי אף על מעסיק המעסיק פחות מ-25 עובדים חלה חובה לפרסם את האיסור על הטרדה מינית, והוא יוצא ידי חובתו בפרסומו של התקנון לדוגמא בקרב עובדיו (לרבות באמצעות מסירת עותק לכל עובד ועובד), אך אין עליו חובה לתלות את התקנון.

 

 

 

 הבהרה:

המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא. הקורא נדרש לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך ועל דעתו בלבד.