סקירות פסיקה חדשה- הטרדה מינית- גילוי מסמכים שנערכו על ידי האחראית- יוני 2015

מאת: קרן בר יהודה, עו"ד

יעקב בר נ. מגן דוד אדום

ג.צ. נ. שטראוס גרופ

אורן לבון נ. נטפים

בשלושה פסקי דין שונים שניתנו החודש, עסק בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בשאלת גילויים של מסמכים שנערכו על ידי האחראית למניעת הטרדה מינית בעבודה אגב הליכי בירור שערכה. על פי החוק למניעת הטרדה מינית, החלטת המעביד נמסרת לנילון ולמתלוננת, ולשניהם גם הזכות לעיין בדוח האחראית הכולל סיכום הבירור והמלצותיה. עם זאת, הפסיקה אינה אחידה בשאלה האם ניתן לקבל העתק ממסמכים שונים שנערכו אגב הבירור כגון פרוטוקול עדויות הצדדים ועדותם של עדים אחרים.

 

בפסק הדין בעניין מגן דוד אדום, אשר ניתן על ידי כב' השופטת רוית צדיק ביום 4.6.2015, קבע בית הדין כי אין רלבנטיות למסמכים שביקש התובע, משנמסר לו דוח האחראית.

 

בפסק הדין בעניין שטראוס, אשר ניתן על ידי כב' הרשמת דפנה חסון זכריה ביום 6.6.2015, קבע בית הדין כי אין לגלות את מסמכי הבירור נוכח הפגיעה האפשרית בפרטיותם של הנילון ושל עדים נוספים בתיק, ובשים לב ללשון התקנות למניעת הטרדה מינית הקובעות כי בירור התלונה יעשה תוך הגנה על פרטיותם של הצדדים ושל העדים. גם כאן קבע בית הדין כי יש להסתפק בדוח האחראית אשר נמסר לתובעת.

 

בפסק הדין בעניין נטפים אשר ניתן על ידי כב' השופטת דגית ויסמן ביום 7.6.2015, קבע בית הדין כי תכתובת הנוגעת להחמרת המלצות האחראית הינה רלבנטית לנושא התביעה ולכן יש לגלותה, כאשר מסמכי בירור התלונות כנגד התובע, לרבות עדויות המתלוננות, ספק אם רלבנטיים, באשר ספק אם יש בהם להוסיף מידע על דוח האחראית. בית הדין החליט כי מסמכים אלו יועברו לעיונו לשם מתן החלטה, על מנת להגן על פרטיות המתלוננות והעדים. גם במקרה זה הפנה בית הדין לתקנות ולחובה להגן על פרטיות הצדדים והעדים. בית הדין לא שלל את האפשרות כי החומר יועבר לידי המבקש, אך קבע, כאמור, כי יש לבחון את המסמכים ולהחליט בכל מקרה לגופו.

 

יודגש כי בניגוד לחסיונות הקבועים בחוק, דוגמת חיסיון עורך דין-לקוח, על מסמכים שערכה האחראית למניעת הטרדה מינית אין חיסיון חוקי, דבר החושף אותם, לדוגמא- לדרישה מטעם משטרת ישראל ככל שהיא מבררת תלונה הקשורה לאותה הטרדה.  עם זאת, בתי הדין לעבודה מאמצים פעמים רבות הסדר "דמוי חיסיון" חלקי, לפיו הם מגלים רק את החלקים הרלבנטיים, אשר אינם פוגעים בפרטיות, מתוך מסמכי הליכי הבירור.

 

הבהרה: המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא/ת. הקורא/ת נדרש/ת לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך/ת ועל דעתו/ה בלבד.