סקירות פסיקה חדשה- עבודת נשים- עובדת שלא שבה לעבודתה לאחר שפיטוריה בהריון בוטלו - אוגוסט 2015

מאתקרן בר יהודהעו"ד

פסק דין בעניין שורתי נ. בטיחות בתנועה

ביום 13.8.2015 ניתן פסק דינו של בית הדין לעבודה בתל אביב (מפי כב' השופטת דלית גילה) בו נדחו רוב תביעותיה של התובעת. נקבע כי התובעת לא שבה לעבודה על אף שפיטוריה בוטלו על ידי הממונה על חוק עבודת נשים, ומשכך- היא זו שהתפטרה מעבודתה.

התובעת הועסקה אצל הנתבעת כגרפיקאית במשך כשלוש וחצי שנים. התובעת הודיעה לנתבעת על היותה בהריון וכעבור 6 ימים קיבלה מכתב פיטורים. הצדדים נחלקו בשאלה האם הודע לתובעת בעל פה על פיטוריה לפני הודעתה על ההריון או אחריה.

לאחר פיטוריה, ולאחר פניית עורך דין מטעמה של התובעת, פנתה הנתבעת לממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה בבקשה כי תתיר את פיטורי התובעת. הנתבעת לא השיבה את התובעת לעבודה בתקופה זו. לאחר דיון אצל הממונה, החליטה הממונה כי במועד הפיטורים לא ידעה הנתבעת על ההריון וכי ההריון לא היווה שיקול בהחלטת הפיטורים, עם זאת, הממונה לא התירה את הפיטורים. משכך, הוסכם בין הצדדים כי התובעת תחזור לעבודתה באופן מלא.

התובעת לא חזרה בפועל לעבודה.

בית הדין מצא כי החלטת הממונה, עליה לא הוגש ערעור, לפיה הפיטורים לא היו עקב ההריון הינה סופית ומכרעת. עוד מצא בית הדין כי התובעת היא שלא חידשה את עבודתה בנתבעת לאחר החלטת הממונה, ובכך גרמה היא לסיום יחסי העבודה בין הצדדים. לאור זאת, מצא בית הדין כי התובעת אינה זכאית לסעדים כלשהם בקשר עם פיטוריה, אשר בוטלו.

עם זאת, מצא בית הדין כי על הנתבעת היה להעסיק את התובעת בפועל עד להחלטת הממונה, וכי התובעת זכאית לשכרה בגין התקופה שמפיטוריה ועד ביטולם בהחלטת הממונה.

הבהרה: המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא/ת. הקורא/ת נדרש/ת לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך/ת ועל דעתו/ה בלבד.