חדשות- הטרדה מינית- סקר בטחון אישי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה- אוקטובר 2015

מאת: קרן בר יהודה, עו"ד

 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ממצאים ראשונים מתוך סקר אשר בדקת את הביטחון האישי של תושבי ישראל, מזווית נפגעי העבירה. במסגרת הסקר ניתנה התייחסות נרחבת לתופעת ההטרדה המינית.

 

הסקר, אשר הוזמן על ידי המשרד לבטחון פנים, מיועד להערך מדי שנה ולשמש למדידת הפגעות מהעבריינות המדווחת והלא מדווחת למשטרת ישראל, ולשמש את המשרד לתכנון מדיניות עתידית. הסקר בחן תושבי ישראל בני 20 ומעלה.

 

הסקר, אשר תוצאותיו הראשונות פורסמו כעת, מתייחס לשנת 2014. הסקר מצא כי כ- 714,000 בני אדם נפגעו מעבירות במהלך שנת 2014. על פי הסקר, בשנת 2014 נפגעו מהטרדה מינית כ- 95,000 איש בישראל, כאשר 98% מנפגעים אלו לא דיווחו למשטרה על ההטרדה המינית שחוו.

 

המדובר בנתון מפתיע לאור סקר שערך מינהל מחקר במשרד הכלכלה לפני מספר שנים ממנו עלה כי מדי שנה נפגעות 165,000 נשים מהטרדה מינית בעבודה בישראל. יתכן שהפער המשמעותי בנתונים נובע מאופן הצגתה של עבירת ההטרדה המינית. בעוד שבסקר שערך משרד הכלכלה נשאלו נשים האם אירע אחד מהאירועים שפורטו, כאשר פורטו אירועים שונים המהווים הטרדה על פי חוק, הרי שבסקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נשאלו הנשאלים האם הטרידו אותם מינית. לפיכך, יתכן והפער מצביע על תפיסות מוטעות בציבור בדבר מהותה וטיבה של הטרדה מינית, עובדה מדאיגה לכשעצמה.

 

הנתונים בדבר כמות הנפגעים הנמוכה הפונה למשטרה אינם מפתיעים, והם תואמים לפער בין דיווחי המשטרה בדבר תלונות על הטרדה מינית לבין נתונים שנאספים על ידי גורמים אחרים, דוגמת מרכזי הסיוע, בדבר היקף תופעת ההטרדה המינית.

 

עוד עולה מנתוני הסקר כי כ- 31% מהנפגעים מהטרדה מינית פנו לגורמי טיפול שונים, אך אף אלו אינם גורמי הרווחה או גורמים רפואיים. ניתן להניח, אם כן, כי הנפגעים שפנו לקבלת סיוע, פנו לארגוני סיוע המתמחים בתחומי הפגיעה המינית, או ההגנה על זכויות נשים, ולא מצאו מענה לצרכים שלהם כנפגעי עבירה בגורמי הטיפול המדינתיים השונים.

 

מעניין לציין כי הסקר בדק אף את תחושת הביטחון האישי של תושבים באיזור מגוריהם, ומצא כי תחושת הבטחון הגבוהה ביותר הובעה על ידי תושבי יהודה שומרון, אשר 81% מהם העידו כי הם חשים תחושת בטחון גבוהה באיזור מגוריהם.

 

הבהרה: המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא/ת. הקורא/ת נדרש/ת לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך/ת ועל דעתו/ה בלבד.