סקירות פסיקה חדשה- עבודת נשים- הוצאת עובדת בהריון לחופשה כפויה ואי השבתה לעבודה בפועל- מאי 2015

מאת: קרן בר יהודה, עו"ד

אולגה שמיס נ. ג'ו פרלוב

בית הדין לעבודה בבאר שבע (כב' הש' כהן) קיבל את תביעתה של עובדת אשר הוצאה לחופשה כפויה ללא תשלום בהיותה בהריון, ולאחר מכן לא הושבה לעבודתה. בית הדין קבע כי מדובר בפיטורים אסורים בהריון, ללא קבלת אישור הממונה לפי חוק עבודת נשים, ופסק לתובעת פיצוי של כ- 90,000 ₪.

התובעת הועסקה על ידי הנתבעת במשך כתשעה חודשים. לטענת התובעת, סמוך לאחר שהודיעה על הריונה, הוצאה לחופשה ללא תשלום, ועם סיומה הודע לה כי אין עוד צורך בעבודתה. לטענת הנתבעת- התובעת הינה זו שהתפטרה לצורך לימודים, וכלל לא היה ידוע לנתבעת בשלב זה כי התובעת בהריון.

בית הדין דחה את גרסת הנתבעת וקבע כי התובעת אכן הוצאה לחופשה ובסיומה נאמר לה לא לשוב לעבודתה. יתירה מכך, בית הדין מצא כי סמוך לאחר שהודע לתובעת כי אין עבודה עבורה, פורסמה מודעת דרושים על ידי הנתבעת, למשרה מקבילה לזו שהיא שמשה בה, ואף קלטה עובדת אחרת לתפקיד.

בית הדין קבע כי הנתבעת פיטרה את התובעת, לאחר 9 חודשי עבודה, בהיותה בהריון וללא קבלת היתר הממונה על חוק עבודת נשים כנדרש בחוק. המדובר בפיטורים שאינם כדין המזכים את התובעת בפיצוי. לעניין זה הזכיר בית הדין כי ידיעתו של המעביד על הריונה של התובעת במועד הפיטורים, אינה דרישה הכרחית לצורך קבלת היתר, ודי בכך שסמוך לאחר מכן נודע לנתבעת על הריונה של התובעת.

בית הדין קבע כי פיטורים שלא כדין בהריון הינם בטלים מעיקרם, וכי התובעת היתה זכאית להיות מועסקת עד ל-60 יום לאחר שובה מחופשת לידה. בית הדין פסק לתובעת פיצוי בגין אובדן הכנסה בתקופת ההריון, ובתקופת 60 הימים שלאחר חופשת הלידה. בית המשפט פסק לתובעת פיצויי פיטורין בגין מלוא התקופה בה היתה זכאית להיות מועסקת, וכן בגין זכויותיה הסוציאליות לתקופה זו. כן פסק בית הדין פיצוי בגין נזק ללא ממוני, לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, בסך 25,000 ₪.

 

הבהרה: המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא/ת. הקורא/ת נדרש/ת לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך/ת ועל דעתו/ה בלבד.