סקירת פסיקה חדשה- עבודת נשים- פיטורי עובדת בהריון- מרץ 2016

מאת: קרן בר יהודה, עו"ד

פסק דין בעניין בת אל שמעוני פרץ נ. י. שומרוני חב' להשקעות

ביום 29.3.2016 ניתן פסק דינו של בית הדין לעבודה בתל אביב, בו גברו דעותיהם של שני נציגי הציבור על דעת המיעוט של כב' הש' מאירי, ונקבע כי התובעת אינה חוסה תחת הוראות החוק המגנות על נשים הרות בפני פיטורים.

התובעת הועסקה כמנהלת חשבונות שכירה במשך כשנה וחצי.

לטענת התובעת, לאורך כל תקופת ההעסקה נשאלה על ידי מעסיקיה בדבר מספר ילידה וגיליהם וכוונתה להכנס להריון, וכן במסגרת חוזה ההעסקה נדרשה להצהיר כי אינה בהריון, כעניין שבמדיניות המעסיקה. עוד לטענתה, היא פוטרה ללא שימוע בהיותה בהריון ועקב היותה בהריון.

לטענת הנתבעים, התובעת פוטרה בגין חוסר מקצועיות וללא קשר להריונה אותו גילתה רק לאחר פיטוריה.

כב' הש' מאירי היתה בדעת מיעוט בתיק, כנגד דעתם המכרעת של נציגי הציבור. כב' הש' מאירי קבעה כי עיקרון השוויון הינו נשמת אפו של המשפט החוקתי בישראל וכי תשומת הלב המוקדשת להפליית נשים בשוק העבודה משקפת אובדן הזדמנויות תעסוקתיות כמו גם פגיעה בכבוד האדם של האשה העובדת. כב' הש' מאירי קבעה כי ההגנה מכח חוק עבודת נשים, הדורשת קבלת היתר מהממונה טרם פיטוריה של אשה הרה, חלה גם מקום שלמעסיקה נודע בדיעבד על הריונה של העובדת וכל עוד לא נכנסו פיטוריה לתוקף.

לאור זאת, סברה כב' הש' מאירי כי יש לפסוק לתובעת פיצוי בגובה 4 חודשים משכרה וכן פיצוי בגין פיטורים שלא כדין. עם זאת, סברה כב' הש' מאירי כי אין לפסוק פיצוי כלשהו בגין פיטורים בניגוד לחוק שוויון, משהמעסיקה לא ידעה על הריונה של העובדת טרם פיטוריה, וממילא לא היווה ההריון את עילת הפיטורים.

כנגד דעתה של כב' הש' מאירי, קבעו נציגי הציבור כי התוצאה אינה מעשית בשוק העבודה וכי אין לדרוש ממעסיק לברר במסגרת השימוע האם העובדת בהריון.

המדובר בפסק דין אשר ניתן על ידי נציגי הציבור, בלא תימוכין משפטיים, בניגוד למצב החוקי הקיים ולעמדתה הברורה והמקצועית של כב' הש' מאירי. פסק הדין מעלה שוב את התהייה על מעמדם של נציגי הציבור בבית הדין לעבודה, ועל משמעות חברותם בהרכב בית הדין שעה שמדובר באנשים חסרי השכלה משפטית.

הבהרה: המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא/ת. הקורא/ת נדרש/ת לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך/ת ועל דעתו/ה בלבד.