סקירת פסיקה חדשה- דיני עבודה- אפליה על רקע לאום- מרץ 2016

מאת: קרן בר יהודה, עו"ד

פסק דין בעניין איהב נופל נ. אלבר ציי רכב

ביום 31.3.2016 קבע בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (מפי הרכב בראשות כב' הש' דורי ספיבק) כי חברת אלבר פיטרה את התובע פיטורים מפלים עקב היותו ערבי, ופסק לו פיצוי בסך 80,000 ₪.

התובע, סטודנט למשפטים בן 23, הועסק על ידי 'אלבר' כנהג בסניף נמל תעופה בן גוריון. התובע היה עובד טוב ומוערך. כעבור 7 חודשים להעסקתו זומן התובע לשיחת שימוע בה נטען כי קיימת ירידה משמעותית בהיקף העבודה ולפיכך מצמצמת הנתבעת את כח האדם בסניף.

התובע חשד כי זימונו לשימוע נובע דווקא מהיותו ערבי, לאחר שמספר חודשים קודם לכן עוכב התובע על ידי המשטרה לאחר שנגנב רכב מהסניף, וביום קודם לשימוע נגנב מהסניף רכב נוסף. התובע הבין כי החברה מקשרת אותו לאירועי הגניבה מחמת מוצאו. העובד העלה נושאים אלו בשימוע שנערך לו, וכן כי באותו היום זומן לשימוע עובד נוסף, מחמת פגיעה באמון החברה.

יומיים לאחר השימוע פוטר התובע. בשיחה מאוחרת לכך הוצעו לתובע משרות חלופיות בסניפים אחרים. התובע דרש להיות מוחזר לתפקיד ולסניף בו הועסק.

לתביעה הצטרפה נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה כידידת בית הדין.

בית הדין סקר את העקרונות העומדים ביסודם של דיני מניעת האפליה בעבודה וקבע כי נטל ההוכחה עובר, לפי החוק, אל המעסיק להראות כי הפיטורים אינם נגועים באפליה על רקע לאום. בית הדין קבע כי 'אלבר' לא הצליחה להוכיח כי אכן מדובר היה בפיטורי צמצום, בין היתר שעה שגויסו עובדים נוספים סמוך למועד פיטורי התובע וכיוון ש'אלבר' לא הסבירה כיצד בחרה לפטר דווקא את התובע מבין כלל עובדי הסניף.

בית הדין בחן את הרציונאלים לקביעת סכום הפיצוי ללא הוכחת נזק שיש לפסוק לתובע. בית הדין שקל את היות 'אלבר' חברה ציבורית גדולה המעסיקה מאות רבות של עובדים, את חומרתה של תופעת האפליה כנגד ערבים בשוק העבודה הישראלי וחסמי הנגישות הגבוהים המובילים למיעוט תביעות בעניין אפליה זו ואת עוצמת הפגיעה וההשפלה שחווה התובע. בית הדין לא מצא להפחית מסכום הפיצוי מחמת ראיון שערך התובע לאתר תקשורת על המקרה, וגם לא עקב העסקתם של ערבים אחרים על ידי הנתבעת.

לסיכום, פסק בית הדין פיצוי ללא הוכחת נזק בסך 80,000 ₪ בגין פיטוריו המפלים של התובע. בית הדין קבע כי ככל שנפלו פגמים בשימוע, אלה נבלעים בתוך הסכום שנפסק בגין הפיטורים המפלים, כך גם הוצאת לשון הרע. בית הדין פסק לתובע גם שכ"ט בסך 16,000 ₪.

הבהרה: המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא/ת. הקורא/ת נדרש/ת לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך/ת ועל דעתו/ה בלבד.