סקירות פסיקה חדשה-הטרדה מינית- נובמבר 2014- פרסום זהותו של מעסיק שנמצא אחראי לאי מניעת הטרדה

מאת: אילאיל קומיי-דרור, עו"ד

פסק דין בעניין פלונית נ' אלמוני וחברה פלמונית

ביום 26/11/2014 קבע בית הדין הארצי לעבודה (מפי כב' השופטת נטע רות) כי יש לפרסם את שמה של חברה גדולה לגביה נקבע בפסק דין כי לא מילאה את חובותיה כמעסיקה כלפי התובעת, שהוטרדה מינית בתקופת עבודתה אצלה.

בערעור ביקשה פלונית לחשוף את הפרטים המזהים של החברה ועמדה בעיקר על החשיבות הציבורית שבפרסום פרטיה המזהים. המשיבים התנגדו וטענו כי אין הצדקה לפגיעה בשם הטוב של המשיבים.

בית הדין בחן את המסגרת הנורמטיבית לעקרון פומביות הדיון וסמכות בית הדין לחרוג מעקרון זה במקרים של הטרדות מיניות (למשל, הדיון יתקיים בדלתיים סגורות ובהמשך תעלה השאלה גם לפרסום פסק הדין עם השיקולים שנקבעו בפסיקה).

בית הדין קבע, כי "הזכות לפרטיות והקלון הנלווה לפרסום פרטיו של מי שביצע מעשה שהוגדר כ'הטרדה מינית' ניתנים לכריכה על פי אחת ההצדקות המקובלות של הזכות לפרטיות כזכות שאיננה מהווה אך ורק תכלית בפני עצמה אלא גם אמצעי לקידום היקף 'השליטה'" של הפרט על המידע הקשור בו, על אופן הפצתו וכן, על אופן השפעתו". עם זאת, בית הדין קבע כי יישומן של ההצדקות המבססות את עיקרון פומביות הדיון, שעה שהן נבחנות אל מול סוג והיקף הנזקים שעלולים להיגרם למשיבה, כתוצאה מן הפרסום המבוקש, ובהתחשב בתחולה המסויגת אם בכלל של הגנת הפרטיות על החברה כתאגיד, צריך להוביל למסקנה שיש להתיר את הפרסום בנוגע לחברה. בין נימוקי בית הדין להתרת הפרסום, עמדה העובדה כי החברה נמצאה אחראית לשורה של הפרות חוק בנוגע לאופן הטיפול בתלונה, היא חברה מוכרת לציבור הרחב ולכן ניחנה בכוח להשפיע על התווית נורמות בשוק התעסוקה וכי הפרסום עצמו עשוי לתמרץ את החברה לתקן את דרכיה בעתיד. כן ציין בית הדין כי החברה לא הצביעה על נזק משמעותי שעלול להיגרם לה. בנוגע לאלמוני נקבע כי נראה בנסיבות המקרה שפרסום פרטיו המזהים לא נדרש לצורך קידום מטרות של הרתעת המשיב, אזהרת הציבור והרתעת הציבור מפני ביצוע מעשים של הטרדה מינית והפרסום עלול להסב לו נזק בלתי סביר ובלתי מידתי.

בנימוקיו הסתמך בית הדין הארצי, בין היתר, על החלטה שניתנה לאחרונה בבית הדין הארצי עצמו בעניין בקשת עיתון גלובס והכתב חן מענית, לחשוף פרטיה של חברה בנסיבות דומות, בתיק בו משרדנו מייצג את המוטרדת. בעניין זה טרם ניתן פסק דין בערעורים ולפיכך טרם הותר פרסום שמה של החברה.

הבהרה: המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא/ת. הקורא/ת נדרש/ת לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך/ת ועל דעתו/ה בלבד.