סקירת פסיקה חדשה - הטרדה מינית - פברואר 2019

מאת: קרן בר יהודה, עו"ד

פסק דין בעניין DIAMAANO  נ. חלפון

ביום 24.2.2019 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון, בשבתו כבג"צ (מפי כב' הש' ניל הנדל), אשר ביטל את פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה, וקבע כי הטרדתה המינית של עובדת במקום העבודה, מזכה אותה להתפטר בדין מפוטרת.

תחילתה של הפרשה בתביעה שהגישה, בשנת 2013, עובדת זרה כנגד מעסיקיה, ותביעה שכנגד שהגישו המעסיקים כנגדה, בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. בפסק דינו, חייב בית הדין האזורי את המעסיק לשלם פיצוי בסך 75,000 ₪ בגין הטרדתה המינית של העובדת, וכן חייב את המעסיק בתשלום פיצויי פיטורים בסך 41,208 ₪.

על פסק הדין הוגש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה. בפסק דין קצר, אשר ניתן בנובמבר 2017, קבע הרכב השופטים בראשות הנשיא דאז- יגאל פליטמן:

"מהעובדות העולות בנסיבות המקרה וטענת ההטרדה הנמשכת המסקנה העובדתית הייתה צריכה להיות כי המערערת שהייתה בעלת העניין להפסיק את אותה הטרדה לגרסתה היא זו שהייתה צריכה להתפטר ולא שהמערער יגרום לפיטוריה. מהתכתובת עולה כי אכן המערער ביקש המשך העסקת המשיבה ואילו היא זאת שבמכתבי ההתראה מיד לאחר הפסקת עבודתה לא תבעה אפילו פיצויי פיטורין. סיכומו של דבר, קביעתנו העובדתית בנסיבות המקרה הינם כי המערערת התפטרה ולפיכך אין היא זכאית לפיצויי פיטורים ולתשלום חלף הודעה מוקדמת".

כנגד קביעות אלו הגישה התובעת עתירה לבג"צ, על מנת שזה יתערב בקביעותיו של בית הדין הארצי לעבודה. לדיון בעתירה התייצב תחילה המעסיק כשהוא אינו מיוצג, ובית המשפט התרה בו כי טוב יעשה אם יקבל יצוג. בדיון נוסף שהתקיים בעתירה הסכימו הצדדים, בהמלצת בית המשפט, על ביטול פסק דינו של בית הדין הארצי בערעור והשבת פסק הדין של בית הדין האזורי על כנו.

עם זאת, מצא בית המשפט העליון לנכון להבהיר, כי הכלל המשפטי הנכון הוא, כי יש לראות בעובדת מוטרדת אשר התפטרה על רקע הטרדתה המינית, מי שהתפטרה בדין מפוטר, וכך קבע בית המשפט:

"יש לקבוע כי בעת הטרדה מינית של עובדת במקום העבודה, יש לפעול לפי סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג-1963, שכותרתו "התפטרות אחרת שדינה כפיטורים". לאמור, ההטרדה המינית עולה כדי "נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו". לפיכך יש להוסיף ולבחון גם את יתר התנאים הנדרשים לפי הדין וההלכה הפסוקה לשם קביעת התפטרות בדין פיטורים – "חובה על העובד... להעמיד את המעסיק על כוונתו, כך שתהא לו הזדמנות להפסיק ולתקן את ההרעה... [אך] כאשר ברור על פניו שאין בידי המעסיק לשנות ולתקן את ההרעה, אין לדרוש מהעובד שיתרה במעסיק", וכן "קשר ישיר בין ההתפטרות להרעה". גם תנאים אלה – קשר סיבתי וחובת התראה אלא אם אין בה תועלת – התקיימו במקרנו, כפי שעולה מהממצאים העובדתיים שנקבעו בבתי הדין לעבודה. התוצאה של ראיית ההתפטרות כפיטורים משקפת את החומרה של הטרדה מינית במקום העבודה, ואת המציאות של עובד שנפגע באופן זה. גישה זו מתיישבת גם עם תיקוני החקיקה של השנים האחרונות, והרצון להילחם נגד התופעה המכוערת של הטרדה מינית בכלל, ובמקום העבודה בפרט. זאת, מתוך הכרה בפגיעה הקשה הנגרמת על ידי הטרדה המינית".

הבהרה: המידע באתר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כלשהי כלפי הקורא/ת. הקורא/ת נדרש/ת לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך/ת ועל דעתו/ה בלבד.