סקירת פסיקה חדשה- הטרדה מינית- הרחקת המטריד מהמוטרדת- אפריל 2016

מאת: קרן בר יהודה, עו"ד

החלטה בעניין פלונית נ. אלמוני

ביום 10.4.2016 החליט בית משפט השלום ברחובות (מפי כב' הש' איל באומגרט) כי הטרדה מינית והתנכלות יכולות להוות בסיס למתן צו למניעת הטרדה מאיימת, אך כי הסמכות לדון בבקשה שכזו נתונה לבית הדין לעבודה.

מטרת מתן צו למניעת הטרדה מאיימת הינה הרחקתו של מי שמטריד או מאיים על שלוות חייו, פרטיותו או חירותו של אדם אחר.

בתיק זה נדונה בקשתה של עובדת למתן צו למניעת הטרדה מאיימת כנגד הממונה עליה במקום העבודה, אשר בהזדמנויות שונות התייחס אליה התייחסויות בעלות אופי מיני והציע לה הצעות בעלות אופי מיני, המהוות הטרדה מינית. לאחר שהעובדת הביעה את חוסר העניין שלה, איים הממונה כי יהפוך את חיי העובדת ל"חיים שחורים" ואכן החל לצעוק עליה אל מול לקוחות ולהתנכל לה.

בית המשפט דן בשאלה האם הטרדה מינית והתנכלות יכולות להוות בסיס למתן צו למניעת הטרדה מאיימת, וקבע כי "הדיבור "הטרדה מאיימת" הינו רחב דיו ומקיף גם מעשים המהווים הטרדה מינית. ברי שהצעות בעלות אופי מיני המופנות לאדם שהראה שאינו מעוניין בהן יש משום פגיעה בשלוות החיים".

כן קבע בית המשפט כי "דומה שגם לא יכולה להיות מחלוקת כי למי שהוטרד, בין היתר בהטרדה מינית, עומדת הזכות שלא לשוב ולהיות מוטרד בכל מקום שהוא ובין היתר במקום העבודה שאמור להיות מקום בטוח מוגן ומגן".

 עם זאת, קבע בית המשפט כי בשאלה האם לבית המשפט סמכות להרחיק עובד שהוא ממונה ממקום עבודתו, עקב התנהגותו כלפי עובד שהוא כפיף שלו, קיימת מומחיות לבית הדין לעבודה. הגם שהחוק למניעת הטרדה מאיימת נתון לסמכותו של בית משפט שלום, הרי שלבית הדין לעבודה מסורה סמכות ייחודית בעניין הטרדה מינית במקום העבודה. בית המשפט קובע כי גם אם בסמכותו ליתן צו, ראוי כי העניין ידון דווקא בבית הדין לעבודה, וכי לבית הדין לעבודה סמכות להוציא צווי ביניים מכח החוק למניעת הטרדה מינית, כולל צווים למניעת הטרדה מאיימת.

לסיכום, על מנת שלא להותיר את המבקשת ללא הגנה, נתן בית המשפט צו האוסר על המשיב לשוחח או לשהות במחיצת המבקשת בכל מקום שהוא, בלא שאדם שלישי יהיה נוכח, וזאת לפרק זמן של חודש ימים על מנת לאפשר למבקשת לפנות לבית הדין לעבודה.

הקביעה כי הטרדה מינית הינה הטרדה מאיימת, וכי ניתן למנוע את המשך ההטרדה וההתנכלות באמצעות צו למניעת הטרדה מאיימת הינה קביעה חדשנית וחשובה, הנותנת לנפגעות כלי נוסף לעצור את ההטרדה וההתנכלות באופן מהיר ומיידי. בית הדין לעבודה טרם נתן דעתו בשאלה בדבר מתן צו זמני ברוח המוצעת בפסק הדין, להרחקתו של המטריד ממקום העבודה, ויש תקווה כי פסק דין זה יסמן כיוון חדש למאבק בהטרדות המיניות במקומות העבודה.

 

הבהרה: המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא/ת. הקורא/ת נדרש/ת לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך/ת ועל דעתו/ה בלבד.

Comments