עדכוני פסיקה- דיני עבודה- שוויון- מרץ 2016

מאת: נעה יסלזון, עו"ד

החלטה בעניין  ארז ליברמן נ' המרכז הרפורמי לדת ומדינה – התנועה ליהדות מתקדמת בישראל ואח'

ביום 09 לפברואר 2016 ניתנה החלטה בבית המשפט המחוזי בירושלים (הש' טפרברג), בשבתו כערכאת ערעור, לפיה אין מקום להתערב בהחלטת הערכאה הדיונית לצרף את נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה להליך כ"ידיד בית המשפט".

התיק הנדון עוסק בשוויון בין יהודים לשאינם יהודים ובחוק איסור הפליה במוצרים, שירותים ובכניסה למקומות ציבוריים (להלן – חוק איסור הפליה).

מגיש בקשת רשות הערעור טען, כי אין מקום לצרף את נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה (להלן – הנציבות), כפי שנתבקש, מכיוון שהתיק אינו עוסק בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988.

בהחלטה נקבע, כי לגופו של עניין מדובר בשאלה של שוויון, וכפי שכבר נפסק, גם אם השאלה המשפטית עצמה בתיק לא נוגעת לחקיקת השוויון בעבודה, אין בכך כדי לבסס טענת פגם בהסכמת הערכאה הדיונית לשמוע את עמדתו של גוף ציבורי, המתמחה בנושא השוויון בעבודה.

בנוסף, חוק איסור הפליה מסדיר באופן מפורש בס' 7 את מעמדו של תאגיד העוסק בהגנה על זכויות. על כן, ולמרות שהנציבות אינה "תאגיד" על פי הגדרתה, יש להכליל אותה בגדר ס' 7 הנ"ל, שכן היא מהווה גוף העוסק בהגנה על זכויות.

המדובר בהרחבה ברוכה של סמכויותיה של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, תוך הבנה כי היא מהווה גורם בעל מומחיות משפטית בתחום השוויון, החורג ממרחב יחסי העבודה ופולש אל כלל מרחבי החיים והמשפט.

הבהרה: המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא/ת. הקורא/ת נדרש/ת לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך/ת ועל דעתו/ה בלבד.