צווי הרחבה לפי חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957

מאת: אילאיל קומיי-דרור, עו"ד

כמה מילים על הסכם קיבוצי וצווי הרחבה.

הסכם קיבוצי הינו הסדר בין מעסיק, או ארגון מעסיקים, לבין ארגון עובדים המסדיר את כללי ההתנהלות בין המעסיק לעובדיו (באשר לתנאי עבודתם, שכרם, נהלי משמעת וכיוצא באלה).

מעסיק שהוא חבר בארגון מעסיקים, ונחתם הסכם קיבוצי שעליו חתם אותו ארגון אליו הוא משתייך, יחול ההסכם באופן אוטומטי על המעסיק בהתאם לענף אליו הוא משתייך. כך למשל, אם קבע הסכם שכזה שכר מינימאלי גבוה משכר המינימום הקבוע בחוק, יחוייב המעסיק להתאים את שכר עובדיו לשכר זה (וכך בדצמבר 2014 הוסכם על העלאת שכר  המינימום, על ידי חלק מארגוני המעסיקים במשק).

הגם שההסכם אינו מהווה "דבר חקיקה", הוא מחייב את הארגונים אשר חתמו עליו, והכפופים לארגונים אלו.

במקרים שונים, משרואה שר/ת הכלכלה כי טוב, מוחלט להרחיב הוראה או מספר הוראות של ההסכם הקיבוצי וכך ההסכם מורחב על כלל המשק או על ענף מסויים.

כך למשל צו ההרחבה אשר קבע חובת ביטוח פנסיוני לכלל העובדים במשק, החל בשנת 2008, הינו צו הרחבה כללי, בעוד שצו הרחבה לעובדי ענף המרצפות הינו צו הרחבה ענפי, וחל רק על ענף זה.

 

עוד באתר על צווי הרחבה והסכמים קיבוציים:

צו הרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות

צו הרחבה בענף השמירה

צו הרחבה בענף הניקיון

הבהרה: המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא/ת. הקורא/ת נדרש/ת לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך/ת ועל דעתו/ה בלבד.