צו הרחבה בענף השמירה, 2014

מאת: אילאיל קומיי-דרור, עו"ד

ביום 1.11.2014 נכנס לתוקפו צו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה. העובדים הנכללים תחת צו זה הם עובדים המועסקים על ידי חברת שמירה או אבטחה העובדים בעבודות שמירה או אבטחה (הצו לא חל על עובדי שמירה/אבטחה שמועסקים על ידי מעסיקים שאינם חברות שמירה במישרין, ועל עובדי המשרד של חברות השמירה/אבטחה).

הצו מתייחס לשכר של העובדים ולעבודתם בשעות נוספות, ומגדיר את שבוע העבודה כבן חמישה ימים, בהם 43 שעות שבועיות. בנוסף, נקבע כי שכר שעתי לעובד יהיה בגובה 25.5 ₪ ולאחראי שמירה יהיה 26.6 ₪, יחד עם זאת, עובד במשרה מלאה ירוויח 4,743 ₪ בחודש ואחראי שמירה במשרה מלאה ירוויח 4,947.6 ₪ בחודש.

נקבע כי תשלום תוספת בגין שעות נוספות גלובליות ייעשה אך ורק בהתאם להוראות המפורטות בהסכם, למשל, ניתן להוסיף לשכר, בהסכמת העובד בכתב בלבד, תוספת כוללת בשיעור של 9% לפחות מהשכר בעד כל שעות העבודה באותו היום. תוספת זו לא תינתן בימי מנוחה שבועית ו/או חג, ואם ניתנה התוספת, המעסיק יהיה פטור מלשלם לאותו עובד כמול עבודה בשעות נוספות בעד עבודה שבוצעה באותו יום.

הצו מיטיב עם העובדים בכל הנוגע להפרשות לפנסיה ומועד תחילת ההפרשות. כך למשל, עובד יבוטח בקרן פנסיה או קופת תגמולים לקצבה לאחר השלמת חודש עבודה קלנדרי או בתום שנת המס, לפי המועד המוקדם מביניהם, וזאת באופן רטרואקטיבי (ממועד תחילת עבודתו או ממועד כניסת צו ההרחבה לתוקף). עוד קובע צו ההרחבה, כי שיעור ההפרשות לפי חוק פיצויי פיטורים יעמוד על 7% לתגמולים וכי המעסיק יפריש לתגמולים גם עבור עבודה בשעות נוספות או ביום מנוחה וגם עבור קצובת נסיעה. בנוסף נקבע, כי המעסיק יפריש 8.33% לפיצויים, אשר ינתנו לעובד באם יתפטר מרצונו או שהוא יפוטר על ידי המעסיק.

הצו קובע כי מעסיק מחויב להפריש בעבור עובד תשלומים חודשיים לקרן השתלמות. ההפרשות יתבצעו באופן רטרואקטיבי לאחר שני חודשי עבודה קלנדריים של העובד אצל המעסיק.

הצו מיטיב עם העובדים בכל הנוגע לדמי הבראה, ימי מחלה (תקופת הזכאות תהיה יומיים לכל חודש עבודה מלא ובסך הכל 24 ימי מחלה בשנה), ותשלום בגין ביטול משמרת או השתתפות במטווחים והשתלמויות. כך למשל מעסיק יהיה מחויב לשלם לעובד, אשר עובד אצלו 3 שנים, 7 ימי הבראה, ומהשנה הרביעית ועד העשירית זכאי העובד ל-9 ימי הבראה. יודגש, כי עובד שעבד פחות מ-12 חודשים בשנה, יהיה זכאי, בעד אותה שנה, לדמי הבראה חלקיים בגין החלק היחסי של השנה אשר בו עבד.

בהתאם לצו, כל עוד העובד מועסק בתחילת החודש שבו חל ערב אותו חג (ראש השנה ופסח)- מחויב המעסיק להעניק לעובד שי לחגים. הצו מיטיב עם עובדי ענף השמירה בכל הנוגע לחופשה שנתית, כך למשל, החל מהשנה השלישית להעסקה יוטב מצבו של העובד לעומת החוק, ויינתנו לו 11 ימי חופש בשנה ובשנה החמישית יהיה זכאי ל-13 ימי חופשה בשנה. עוד נקבע, כי במידה והעובד מועסק מעל ששה חודשי עבודה, יהיה זכאי לחופשה בתשלום לרגל נישואין (3 ימים), נישואי בן/בת (יום) ולידת בן/בת (יום).

בנוסף, הצו מסדיר את נושא סבסוד ארוחות במזנון במקום העבודה, כך שאם עובד עובד במקום עבודה שבו קיים מזנון המסובסד על ידי מזמין השירות, רשאי העובד לרכוש ארוחה באותו מזנון תמורת הסכום שאותו משלמים, בעד אותה ארוחה העובדים המועסקים באותו מקום. הצו גם קובע כי על המעסיק לספק בגדי עבודה על חשבונו, וחל איסור לנכות סכומים כלשהם ממשכורתו של העובד.

בכל הנוגע לפיטורים מורה הצו כי מעסיק רשאי לפטר עובד (ועובד רשאי להתפטר) גם אם טרם עבד שנתיים מלאות, בכפוף למתן חובת הודעה מוקדמת. הצו קובע כי ניתן לפטר עובד שעבד לפחות שנתיים מלאות מסיבה מספקת (למשל צמצום בעבודה) ועל המעסיק להודיע לעובד ולנציגות העובדים על כוונתו לפטר וכן יקיים שימוע.


עוד כמה מילים על ההבדל בין צווי הרחבה והסכמים קיבוציים

הבהרה: המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא/ת. הקורא/ת נדרש/ת לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך/ת ועל דעתו/ה בלבד.