חדשות- הטרדה מינית- דיווח המוסדות להשכלה גבוהה על מניעת הטרדה מינית והטיפול בה- נובמבר 2015

מאת: קרן בר יהודה, עו"ד

דיווח המוסדות להשכלה גבוהה לועדה למעמד האשה בכנסת

ביום 17.7.2014 תוקנו התקנות למניעת הטרדה מינית והחילו חובות מוגברים על המוסדות להשכלה גבוהה וביניהן- חובת דיווח שנתי לועדה למעמד האשה בכנסת על פעולות שביצעו למניעת הטרדה מינית ולטיפול בתלונות.

ביום 20.10.2015 קיימה הועדה למעמד האשה ישיבת מעקב. לקראת ישיבה זו, הגישו כ-40 מוסדות להשכלה גבוהה דוח לועדה.

עיון בדוחות מגלה כי כל מוסד ערך אותם לפי ראות עיניו, ואחת המסקנות המידיות הינה הצורך בהסדרת אופן הדיווח על מנת שישקף את הנעשה במוסד בצורה מלאה אך בלא מתן פרטים המוגנים על פי חוק, שיאפשרו זיהוי המתלוננת או הנילון.

גם עיון בתוכן הדוחות מגלה פערים גדולים באופן יישום הוראות החוק במוסדות השונים, כמו גם הבנתן של הממונות למניעת הטרדה מינית את תפקידן.

בעוד שבחלק מהמוסדות נעשו פעולות הסברה חלקיות ביותר, והם מדווחים על העדר מוחלט של תלונות על הטרדה מינית, הרי שבמוסדות אחרים נעשו פעולות נרחבות וקיים דיווח על בירורן של תלונות רבות ומגוונות. עיון בדיווחים על התלונות השונות מגלה כי קיימות הטרדות מיניות בכל רמת תפקידים במוסדות- בין סטודנטים לבין עצמם, בין מרצים לבין סטודנטים, בין חברי סגל מינהלי לאקדמי, בין חברי הסגל האקדמי עצמם ואף בין נותני שירותים שונים לחברי סגל ולסטודנטים. העובדות מצביעות על היותה של תופעת ההטרדות המיניות נרחבת, ודווקא המגוון הרחב המופיע במוסדות להשכלה גבוהה, מגלה כי אף במקומות עבודה אחרים, יש צורך בהרחבת החובות (הכשרת האחראית למניעת הטרדה מינית, חובת הדרכה לעובדים ויתכן שאף הטלת חובת דיווח לגורם חיצוני, דוגמת נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה במשרד הכלכלה).

עוד מגלה עיון בדוחות כי אצל חלק מהממונות קיים חוסר הבנה מובנה באשר לחובת המעביד לברר כל מידע בדבר הטרדה מינית שהגיע לידיעתו, גם אם הנפגעת בחרה שלא להתלונן. בעוד שחלק מהמוסדות מגלים הבנה טובה של החוק, ולאור דיווחיהם- מטפלים באופן רציני בתלונות על הטרדה מינית, הרי שמוסדות אחרים עדיין שוגים בהבנת החוק. מוסדות רבים סיווגו תחת סעיף "שמועות" או "תלונות שלא בוררו" מקרים שהגיעו אליהם, לעיתים אף מהמתלוננת עצמה, אשר ביקשה שלא לברר את התלונה. במקרים אלו בחרו, חלק מהמוסדות, שלא להמשיך בבירור התלונה, זאת בניגוד מוחלט לחוק. ניכר, אם כן, כי גם ממונות שעברו הכשרה, לעיתים אינן מודעות למלוא היקפו של תפקידן ומילוי החובות המוטלות על מעביד. יתכן שיש מקום לייצר סטנדרטיזציה של ההכשרות לממונות, לא רק מבחינת היקף השעות הנדרש, אלא אף בבחינת בקרה על הגופים המכשירים וכישוריהם, כמו גם העמדת רף מקצועי להעברת נושאים חוקיים על ידי עורכי דין מומחים בתחום בלבד (בצד מומחים מתחומים אחרים, כגון יועצות ארגוניות בכל הקשור לסביבת עבודה מכבדת וכיוצא באלה).

יש לקוות כי הפיקוח שמטילה הכנסת על המוסדות יוביל לכך שבשנה הבאה יתקבלו דיווחים אף ממוסדות שנמנעו מלדווח השנה, וכן יראה שיפור ניכר באופן המניעה והטיפול על ידי המוסדות השונים.

הבהרה: המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא/ת. הקורא/ת נדרש/ת לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך/ת ועל דעתו/ה בלבד.