סקירות פסיקה חדשה- אפליה נגד נשים- הדרת נשים משידורי רדיו - דצמבר 2015

מאת: קרן בר יהודה, עו"ד

פסק דין בעניין רדיו קול ברמה נ. קולך- פורום נשים דתיות

ביום 9.12.2015 החליט בית המשפט העליון (מפי כב' הש' דנציגר, חיות וברק ארז) לדחות את ערעור רדיו קול ברמה על החלטת בית המשפט המחוזי להתיר הגשת תביעה ייצוגית כנגדו בין אי השמעת נשים בשידוריו.

ארגון "קולך- פורום לנשים דתיות", הגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד רדיו קול ברמה, בגין מדיניות מוצהרת של תחנת הרדיו שלא להשמיע נשים בשידוריה, בטענה כי מדובר בהפליה אסורה בשירותים. תחנת הרדיו התנגדה לאישור התביעה כייצוגית ונדחתה על ידי בית המשפט. הארגון טען כי האוכלוסייה אותה הוא מייצג הינה כל מאזינות תחנת הרדיו וכל הנשים שרצו להאזין לתחנה אך נמנעו מלעשות כן מחמת האפליה כנגד נשים בה נקטה התחנה, כאשר על פי סקר שנערך לבקשתה, הוערכה הקבוצה ככוללת כ- 64,000 נשים.

בית המשפט המחוזי קבע כי שירותי תקשורת הינם בגדר שירות ציבורי, וככאלה חלה עליהם תכליתו של חוק איסור הפליה במוצרים ושירותים, ובפרט הפליה מסוג הדרת נשים.

בית המשפט העליון דן בתופעת הדרת הנשים, המתאפיינת בדחיקת רגליהן של נשים, בשל עצם היותן נשים, מן האפשרות לקבל שירותים ציבוריים או לקחת חלק בפעילות ציבורית. בית המשפט קבע כי הפרקטיקה של איסור גורף על השמעת קולן של נשים הינה מתן שירות לגברים בלבד, היינו הדרת נשים. בית המשפט קבע כי מרכז הכובד ביחס להדרת נשים בישראל מתרכז בהקשרים הכוללים היבטים דתיים, כאשר נשאלת השאלה אם היבטים אלו מצדיקים הדרתן של נשים מהמרחב הציבורי. בית המשפט הפנה לדוח הצוות הבין משרדי על תופעת הדרת הנשים ובחינת חוקיותן של פרקטיקות שונות של הדרה וקבע כי יש לבחון כל מקרה לאור נסיבותיו.

בית המשפט קבע כי בנסיבות העניין שבפניו, יש לארגון "קולך" מעמד להגשת תביעה ייצוגית כנגד התחנה, על אף ההעדפה כי מגיש תביעה ייצוגית יהיה תובע בעל עילה אישית. עוד קבע בית המשפט כי מדיניות התחנה להדרת נשים נכנסת בגדרו של חוק איסור הפליה ולפיכך קיימת עילה להגשתה של התביעה.

בית המשפט הוסיף כי אפליה שהינה עניין שבמדיניות מספקת מטרה משותפת לכלל חברות הקבוצה אותה מבקש ארגון "קולך" לייצג, וכי קיימת יעילות בניהולה של התביעה כתביעה ייצוגית.

לאור דברים אלו, נדחה הערעור והתחנה חויבה בהוצאות הארגון בסך 50,000 ₪.

אנו מברכות את חברותינו בארגון "קולך" על האומץ והנחישות במלחמתן בהדרת נשים בחברה הדתית ומאחלות להן הצלחה בהמשך מאבקן.

הבהרה: המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא/ת. הקורא/ת נדרש/ת לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך/ת ועל דעתו/ה בלבד.