אגרות מופחתות לתביעות מכח החוק למניעת הטרדה מינית ותביעות בשל עבירות מין

ביום 6/3/2014 פורסמו תקנות חדשות שהתקינה שרת המשפטים ציפי לבני, שמטרתן הקטנת סכומי האגרה שמשולמים בתביעות לפי החוק למניעת הטרדה מינית ובתביעות נגררות להרשעה בפלילים בעבירות מין או תביעות אחרות בגין עבירות מין שנעברו כלפי הנתבע.

מטרת התקנות היתה להקל על נפגעי עבירות מין והטרדה מינית להגיש תביעות, ולאפשר להם להעמיד את תביעתם על סכום הנזק הממשי שנגרם להם, בלא שהם נאלצים לשלם אגרה של אלפי שקלים או להפחית מלאכותית את סכום התביעה, זאת בין היתר על רקע ביקורת ציבורית שנשמעה על כך לאחרונה, בעקבות פסקי דין נמוכים במיוחד לנפגעות עבירות מין, מחמת סכומי התביעה שהן העמידו עליהן תביעותיהן לצרכי אגרה. עד לתיקון התקנות, היתה האגרה בבתי הדין לעבודה בסך 1% מסכום התביעה ובבית משפט שלום בסך 2.5% מסכום התביעה. 

תוקף התקנות בתוך 30 יום.

האגרות נכון ליום הפרסום:

בתביעה לפי החוק למניעת הטרדה מינית בבית הדין לעבודה- אגרה בסך 144 ש"ח. 
בתביעה נגררת להרשעה בפלילים או בתביעה שהגיש נפגע נגד מי שביצע עבירת מין או בתביעה לפי החוק למניעת הטרדה מינית בבית משפט- אגרה בסך 500 עד 900 ש"ח.