חלק רלבנטי מפרוטוקול מליאת הכנסת מיום 24/2/2010 לעניין תיקונים לחוק למניעת הטרדה מינית. שימו לב לעמדת משרד המשפטים בשאלת הארכת תקופת ההתיישנות:

 

 

 

הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון – הרחבת נסיבות הטרדה מינית והארכת תקופת התיישנות), התשס"ט–2009

[הצעת חוק פ/1448/18]

(הצעת חבר הכנסת עתניאל שנלר)

 

היו"ר ראובן ריבלין:

 

אנחנו עוברים להצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון – הרחבת נסיבות ההטרדה מינית והארכת תקופת התיישנות), התשס"ט–2009, של חבר הכנסת עתניאל שנלר, ובתמיכת הממשלה. זה בקווטה של הסיעה, ולכן אתה יכול להאריך ולדבר עשר דקות. ויש לכך איזו הצעה שהיא נספחת, לא צמודה? לא צמודה. בבקשה.

 

עתניאל שנלר (קדימה):

 

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה. מי מאתנו לא שומע את הסיפורים הכל-כך קשים – פעם על איזו אמא בבית-שמש, פעם על איזו משפחה באיזו שכונה בבירה, פעם בפריפריה. ואתה לא מאמין. אתה לא מאמין שיש הטרדות מיניות בתוך המשפחה, בסביבה הקרובה.

 

מי מאתנו לא שמע את הסיפורים על המטפלים – לכאורה רפואה; לא כל כך רפואה, פארה-רפואי, איזה צמחים, איזה סיכות, איזה רעיונות – שמגלים שמאחורי הדבר הזה יש סטיות והטרדות מיניות? מי מאתנו, לצערי, לא שמע את הסיפורים על בתי-הספר, בתי-המדרש, הישיבות – שגם שם הדברים האלה מתרחשים לעתים. כשאתה רואה את הדברים האלה אתה מתחלחל.

 

אני אומר את הדברים האלה, חברי חברי הכנסת, כי אני מחשיב עצמי לאדם שמנסה להיות מאוד פתוח. אני חושב שצריך להכיר בגישות טיפול שונות. אפשר לקבל או לא לקבל, אפשר להכיר בגישות ההשקפתיות השונות, יכולים להסכים או לא להסכים. אפשר להכיר בשוני המנטלי או בשוני המיני, לכבד. אבל חברי חברי הכנסת, כגודל הפתיחות של חברה מודרנית, כך גודל הגדרות והסייגים לאן אסור להגיע. זו גם חוכמת ההלכה היהודית. הפתיחות העצומה של ההלכה היהודית מוליכה אותנו למקומות מאוד רחוקים. אבל כגודל הפתיחות כך גודל הסייג, כך גודל הגדר.

 

אני רוצה לומר לכם, חברי חברי הכנסת, כחבר כנסת שגדל, ומרגיש עצמו שותף לציונות הדתית, אני רוצה לומר את הדברים: יש מחלוקת בעם בתחום המדיני – – –

 

היו"ר ראובן ריבלין :

 

גם השר כץ וגם חבר הכנסת כץ, אתם מתחת לבמה, וכוהני צדק – אדם באזהרה יושב.

 

עתניאל שנלר (קדימה):

 

אני רוצה לומר, חברי חברי הכנסת, דווקא בגלל היותי בן הציונות הדתית, הציונות הדתית שרוצה לדעת לחבר בין ימין ושמאל, בין שומרי מצוות שבין אדם למקום יותר ובין כאלה שפחות מקפידים על זה ומקפידים יותר על שבין אדם לחברו, אולי. הגשר בין היהדות ויופיה לבין הציונות המדהימה במעטה הדמוקרטי, זה תפקידה של הציונות הדתית. והחוק הזה בא דווקא מצד שני חברי כנסת שכל הווייתם היא הציונות הדתית – חברי חבר הכנסת זבולון אורלב, שעוד מעט יציג את תוכן חוקו, שזה אותו חוק, וממני. ככל שאנחנו ננסה לפתוח את עצמנו כציונות דתית, ככל שנפתח את הדברים, כך חייבים לשים גדרות מאוד ברורים.

 

החוק שאני מציע, ואני אסיים מייד, נוגע לשלוש נקודות בחוק הקיים: האחת, הוספת מקצוע או מסגרות עיסוק ממקצועות פרא-רפואיים. לא יכול להיות מצב שהחוק יסבול שמי שיעסוק במקצוע פרא-רפואי לא ייחשב לעניין חוק הטרדה מינית כמו רופא או כמו פסיכולוג או פסיכיאטר וכו'. הדבר השני, לשון החוק מבהירה שהטרדה מינית תיחשב לגבי תלמידים בכיתות גבוהות – שאינם קטינים – או לסטודנטים הלומדים במוסדות המקנים השכלה עיונית או מקצועית. ומה עם השכלה דתית? גם זה החוק חייב להכליל ולכלול.

 

והסעיף האחרון בחוק: לכל המקבל ייעוץ באופן מתמשך מכוהן דת, רב או כוהן דת אחרת, תוך ניצול יחסי תלות במסגרת הייעוץ – יעבור גם הוא על החוק. ואז לא נידרש לשום פורום הסדרים, לשום מקלט ולהחביא את הדברים. יש דברים שחברה מודרנית ופתוחה לא תקבל לעולם, לא בשם הדת, ולא בשם החופש של הדת ושום חופש: אין הטרדות מיניות, אין פעילות נגד האדם האחר. לא בכוח הזרוע ולא בכוח ההטרדה המינית.

 

אני מאוד שמח – זה היה לי מובן – שהממשלה תתמוך בחוק. אני משוכנע שכל חבר כנסת במדינה דמוקרטית יהודית וציונית יתמוך בחוק, כיהודי, כציוני, וכדמוקרט ציוני-דתי. תודה רבה.

 

 

הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון – הדרכה רוחנית, התיישנות ומוסדות חינוך), התש"ע–2009

[הצעת חוק פ/1702/18]

(הצעת חבר הכנסת זבולון אורלב)

 

היו"ר ראובן ריבלין:

 

תודה רבה. חבר הכנסת אורלב. גם הוא, לפי מכסת סיעתו, יכול לעלות לבמה ולנאום ולהסביר את הצעת החוק. שר המשפטים ישיב על שתי ההצעות – נצביע עליהן בנפרד, אבל הואיל והן באותו עניין אז השר ישיב פעם אחת.

 

זבולון אורלב (הבית היהודי):

 

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי השרים, החוק למניעת הטרדה מינית שנחקק לפני 12 שנה מגדיר נסיבות ותנאים שבהם הצעות מיניות או התייחסות המתמקדת במיניותו של אדם יהיו בגדר הטרדה מינית, גם אם מי שמוטרד מינית לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסות מצד המטריד. זהו חוק מתקדם, שבא להגן על כבודם של נשים ושל גברים. מדובר בנסיבות שבהן מתקיימים יחסי מרות או יחסי תלות בין המטריד ובין המוטרד. המטריד – יש לו מרות או מקיים יחסי תלות עם המוטרד.

 

מהי מסגרת כזאת של יחסי מרות או תלות שמצויים היום בחוק? למשל, בכל מה שקשור למערכת החינוך: יחס של מורֶה לתלמיד או מורֶה לתלמידה, או מורָה לתלמיד או מורָה לתלמידה –  כל האפשרויות. יחסים של מטפל ומטופל, בעיקר במערכת הבריאות. יחסים של עובד ומעביד, ויחסים של הייררכיה, דוגמת הצבא, משטרה, שירות בתי-הסוהר וכדומה.

 

על-פי הניסיון מתברר שכבר בכנסת ה-16 עלו בעיות של אנשים שיש להם סמכות רוחנית או דתית – ואני מדגיש שכבר בכנסת ה-16, כיוון שאינני רוצה לקשור את מועד חקיקת החוק הזה לאירועים אקטואליים של הימים האחרונים, כיוון שכבר בכנסת ה-16, מי שהיתה חברת הכנסת מטעם המפד"ל, גילה פינקלשטיין, הניחה לראשונה את הצעת החוק בנוסחה הזהה לזה שהובא היום, ומאחר שהיא הפסיקה את כהונתה, הגשתי את הצעת החוק הזאת ב-17, אלא שאז לא בשל החוק לוועדת שרים, והנחתי אותו שוב בכנסת ה-18, ואני שמח שגם חבר הכנסת – עמיתי חבר הכנסת שנלר לקח את אותו נוסח מדויק, וגם הוא הגיש אותו בשמו. כך שמדובר בהצעת חוק שעלתה עקב כך שכל מיני אנשים, שלעתים גם מתחזים כמדריכים רוחניים, יוצרים יחסי תלות ומבטיחים כל מיני הבטחות ומנצלים את מעמדם באופן בוטה כדי להיות מטרידים, סברנו שנכון להוסיף לרשימה הזאת של יחסי מרות ותלות נסיבות שבהן אדם פונה לקבל הדרכה רוחנית או דתית ונותן אמון במי שמדריך אותו באופן רוחני או באופן דתי, ואותו מדריך רוחני או דתי מנצל את יחסי התלות האלה ומטריד מינית.

 

נסיבות אלה עלולות למנוע מהמוטרד להביע את התנגדותו למעשה ההטרדה, בשל יחסי התלות, בשל יחסי האמון או המרות שנוצרו בינו לבין המדריך שלו הוא מייחס סמכות רוחנית או דתית.

 

הצעת החוק גם מדברת, אדוני היושב-ראש – להאריך את תקופת ההתיישנות שנקבעה בחוק משלוש שנים לשבע שנים. הכוונה לתקופת ההתיישנות שבה אפשר להגיש תלונה על הטרדה מינית. מדוע? מפני שהניסיון בהפעלת החוק מוכיח שנפגעי הטרדה מינית אינם ממהרים ואינם משכימים כדי להגיש תביעות אזרחיות או תלונות פליליות. לכן נדרשת תקופת זמן ארוכה יותר לאפשר לנפגעי הטרדה להתגבר על המשבר הנפשי הכרוך בפגיעה, לפעול נגד המטריד ולממש את זכותם החוקית. על כן, תקופת ההתיישנות האמיתית היא צורך אמיתי הנובע מאופי הפגיעה ונועד לאפשר לנפגעים לממש את זכותם החוקית ולתבוע את המטריד על מעשיו.

 

סעיף 7 לחוק קובע את חובת המעביד לנקוט אמצעים סבירים למנוע הטרדה מינית ולטפל בתלונות על הטרדה מינית במקום העבודה. סעיף קטן (ז) בחוק מחיל חובה זאת על מקומות עבודה המעסיקים יותר מ-25 עובדים, ובשינויים המחויבים גם על מוסדות חינוך המקנים השכלה עיונית או מקצועית לבוגרים, ולאו דווקא לצעירים.

 

מוצע בהצעת החוק לתקן את החוק ולקבוע באופן מפורש את חובתם של כל מוסדות החינוך, בין לבוגרים בין לקטינים, לנקוט אמצעים למניעת הטרדה מינית ולטפל ביעילות בכל מקרה של תלונה על הטרדה מינית בגלל עניין המרות והתלות.

 

כפי שאמרתי, הצעת החוק הזאת, ראוי להודות עליה לחברת הכנסת גילה פינקלשטיין, ואני מודה לוועדת השרים לחקיקה שאישרה את תמיכתה – בתנאים מסוימים – בחוק, ואני כבר מודיע לשר המשפטים שאני מקבל על עצמי את המגבלות, כפי שוועדת השרים קבעה, ואת הצורך לקדם את החוק בתיאום עם הממשלה, כי כך אני עושה בכל הצעת חוק שלי. תודה.

 

היו"ר ראובן ריבלין:

 

תודה רבה. אדוני שר המשפטים ישיב על שתי הצעות, שתי הצעות שעניינן אחד. אם השר יסכים, אם אין חבר כנסת שמתנגד, אנחנו מייד נצביע על כל אחת מההצעות בנפרד.

 

שר המשפטים יעקב נאמן:

 

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפניכם שתי הצעות חוק אשר עוסקות בתיקונים לחוק למניעת הטרדה מינית. שתי ההצעות כוללות תיקון שעניינו הרחבת המסגרות שבהן פניות או הצעות בעלות אופי מיני ייחשבו להטרדה מינית גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין, ותיקון שעניינו הארכת תקופת ההתיישנות לתביעה אזרחית על הטרדה מינית. הצעתו של חבר הכנסת אורלב מתייחסת גם לתיקון שעניינו החלת אחריות שילוחית אזרחית על מוסדות חינוך לקטינים.

 

מקובל עלינו כי אפשר להרחיב את סעיף 3 לחוק גם למסגרות לימודיות נוספות שבהן יכול להתקיים ניצול של יחסי תלות בין תלמיד ומורה או תלמיד ומדריך. עם זאת, הנוסח המוצע יוצר עבירה רחבה יתר על המידה. לפיכך הסכים חבר הכנסת שנלר לשנות את נוסח ההצעה כך שתחול על מוסדות לימוד דתיים, מוסדות פרא-רפואיים וייעוץ מתמשך אצל כוהן דת. אנו מציעים לקדם גם את הצעתו של חבר הכנסת אורלב, ובתנאי שייעשה תיאום מוקדם ודומה, כפי שהוא גם ציין.

 

אשר לתיקון הנוגע להתיישנות בתביעה אזרחית על הטרדה מינית, הממשלה מתנגדת לתיקון זה. חוק למניעת הטרדה מינית קובע תקופת התיישנות מיוחדת, של שלוש שנים. תקופת התיישנות זו נקבעה לאחר שנעשה איזון ראוי בין האינטרסים השונים אשר בהם יש להתחשב בעת קביעת תקופת ההתיישנות – התובע, הנתבע והאינטרס הציבורי. בחוק למניעת הטרדה מינית מדובר באיזון ייחודי, שכן האופי של העוולות – עוולות ההטרדה המינית – נתפס כמיוחד וכמחייב התייחסות מיוחדת מבחינת תקופת ההתיישנות. העוולות המהוות הטרדה מינית מבוססות ברוב המקרים על סיטואציות עובדתיות שבהן במקרים רבים קיים קושי לברר את העובדות לאשורן, וככל שעובר הזמן גדל הקושי בבירור נכון של העובדות וגדל הסיכון כי ההכרעה המשפטית תהיה לא נכונה, בלתי צודקת או בלתי רלוונטית. לאור זאת נולד הצורך לתמרץ את הנפגעים להגיש את תביעתם בזמן.

 

אנו סבורים כי אין מקום להרחבת האחריות השילוחית החריגה הקבועה בסעיף 7(ז). הטלת אחריות שילוחית בגין עוולה שביצע אחר היא הסדר חריג המחייב הצדקה מיוחדת. כאשר מדובר במעביד, אחריות שילוחית היא כלי מעשי להבטחת פועלו של המעביד בתחום מניעת הטרדה מינית. אולם לגבי מוסדות חינוך, משרד החינוך מוסמך להנחות את מוסדות החינוך, לכפות על מנהלי מוסדות ולהפעיל סנקציות מינהליות על מנת לקדם הפעלת מנגנונים לטיפול בהטרדות מיניות. אפשרויות אלו ראויות יותר מאשר אפשרות ההרחבה של האחריות השילוחית.

 

לנוכח האמור אני מבקש מחברי הכנסת – ומציע – לתמוך בשתי הצעות החוק, על מנת להעביר את סעיף 1 בהצעות להכנה לקריאה ראשונה בוועדת החוקה, חוק ומשפט. כל זאת בתנאי שהמציעים מסכימים כי ההצעות תקודמנה בתיאום עם משרד המשפטים. תודה רבה.

 

היו"ר ראובן ריבלין:

 

ובכן, השר התנה. חבר הכנסת שנלר, האם אתה מסכים להתניות השר?

 

עתניאל שנלר (קדימה):

 

מסכים.

 

היו"ר ראובן ריבלין:

 

מסכים. תודה. אז אין צורך לחזור. חבר הכנסת אורלב?

 

זבולון אורלב (הבית היהודי):

 

אני הודעתי מעל הדוכן.

 

היו"ר ראובן ריבלין:

 

אני שואל אחרי מה שהוא אמר. הודעת, זה דבר אחד – כי מצביעים על הנוסח שלך, ואתה מתחייב שאתה – להתניות השר.

 

זבולון אורלב (הבית היהודי):

 

אני מתחייב להתניית השר.

 

היו"ר ראובן ריבלין:

 

אוקיי. חברי הכנסת, יש הסכמת ממשלה ואין התנגדות מצד אחד, מחברי הכנסת, לכן – נא לשבת. נא לשבת. רבותי, הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון – הדרכה רוחנית, התיישנות ומוסדות חינוך), התש"ע–2009, שיצאה מתחת ידו של חבר הכנסת עתניאל שנלר. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

 

 

הצבעה מס' 2

 

בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לדיון מוקדם בוועדה – 65

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה להעביר את הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון – הרחבת נסיבות הטרדה מינית והארכת תקופת התיישנות), התשס"ט–2009, לדיון מוקדם בוועדת חוקה, חוק ומשפט נתקבלה.

 

היו"ר ראובן ריבלין:

 

בעד – 65, אין מתנגדים ואין נמנעים. אם לחצת במקום, זה גם קלט במקום.

 

אני קובע שהצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון – הרחבת נסיבות הטרדה מינית), שיצאה מתחת ידו של חבר הכנסת עתניאל שנלר, עברה בקריאה טרומית ותעבור לוועדת חוקה, חוק ומשפט על מנת להכינה לקריאה ראשונה.

 

אנחנו עוברים להצעה באותו נושא של חבר הכנסת זבולון אורלב – הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון – הרחבת נסיבות הטרדה מינית והארכת תקופת התיישנות), הצעת חוק שהוא קיבל מחברת הכנסת לשעבר גילה פינקלשטיין, אשר הגישה בכנסת ה-16 הצעת חוק דומה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע.

 

הצבעה מס' 3

 

בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לדיון מוקדם בוועדה – 59

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה להעביר את הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון – הרחבת נסיבות הטרדה מינית והארכת תקופת התיישנות), התשס"ט–2009, לדיון מוקדם בוועדת חוקה, חוק ומשפט נתקבלה.

 

היו"ר ראובן ריבלין:

 

59 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק של חבר הכנסת זבולון אורלב בנושא מניעת הטרדה מינית, על התיקונים שהוא מבקש, עברה בקריאה טרומית והיא תועבר לוועדת חוקה, חוק ומשפט, לדיון משותף עם הצעתו של חבר הכנסת שנלר. הוועדה תכין אותם לקריאה ראשונה.