דוח סיכום שנת 2015 של פרקליטות המדינה

הפרקליטות פרסמה דוח לסיכום שנת 2015 של פעילותה. בדו"ח מספר נתונים מעניינים המובאים להלן.

 

הדוח מעלה כי בפרקליטות מועסקות נשים באחוזים גבוהים, בכל הדרגים:

כאשר גם בדרג הניהולי, אחוז הנשים המנהלות גבוה בפרקליטות מהממוצע הנוהג בשירות המדינה בכללותו:

 

 כמו תמיד, במקרה של העסקה עודפת של נשים (ביחס למספרן באוכלוסיה) נשאלת השאלה האם העסקה זו נובעת ממשרות אטרקטיביות יותר מבחינת תנאי שכרן מחוץ מקצוע או למעסיק (בשוק הפרטי, או לא בשוק עריכת הדין כלל). כמו כן, לא פורסמו (ולא ברור אם נבדקו) פערי השכר בין גברים לנשים בפרקליטות, הן בדרגי הניהול והן בדרגים הנמוכים יותר. 


באשר להתפלגות מגדרית של החשודים והנאשמים- נשים מהוות מיעוט קטן ביותר בקבוצה זו:

נתונים אלו תואמים את הנתונים המפורסמים על אחוזי הפשיעה בקרב נשים וגברים, כמו גם מספר האסירים בבתי הכלא לעומת מספר האסירות. עם זאת, לא נערכה התפלגות מגדרית של סוג העבירות שבוצעו, נתון שיכול היה להצביע על אופי העבריינות בהתפלגות מגדרית ולא רק על כמותה.


באשר להתפלגות התיקים לפי סוג העבירה, הרי שעבירות מין מהוות כ-13% מכלל העבירות בשלם נפתחו תיקים:

גם כאן אין פרסום כלשהו של מגדר מבצעי העבירות או של מגדר נפגעי העבירות. 

נתון מעניין נוסף הינו כי רק 15% מהתיקים מגיעים להרשעה על פי קביעת בית המשפט, כאשר ב-68% נוספים מושגת הרשעה במסגרת הסדר טיעון:

ניתן לתהות על משמעותו של ההליך המשפטי, וכוחו המצומצם של בית המשפט, כאשר כ-70% מהתיקים מסתיימים בהסדר טיעון, בו כעניין של מדיניות בתי המשפט ממעיטים להתערב, ובלא מיצויים של ההליכים. אנו סבורות כי הדבר עלול לפגוע באמון הציבור במערכת המשפטית, ביציבות המשפטית (בהעדר פסקי דין וכשהפרקליטות משמשת גם כ"שופטת" לעניין קביעת רף הענישה) בזכויותיו של העבריין ובזכויותיו של נפגע העבירה להשמע בפני בית המשפט ולהביא להכרעה שיפוטית בתיק.