פרוטוקול ועדת קידום מעמד האשה- תיקונים לחוק למניעת הטרדה מינית 27/4/2010

מצורף לינק לנוסח המלא של פרוטוקול הדיון בועדה לקידום מעמד האשה בכנסת, שעסק בהצעות לתיקון החוק למניעת הטרדה מינית שהגישו ח"כ אורלב וח"כ שנלר.
 
ניתן לקרוא את התייחסותי להצעות בדברים אשר אמרתי בכנסת, המופיעים בגוף הפרוטוקול.