תיקון לחוק למניעת הטרדה מינית

מאת: קרן בר יהודה, עו"ד

הכותבת שמשה בעבר כיועצת משפטית למרכז סיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית בירושלים, מייצגת נפגעות הטרדה מינית, מייעצת ומלווה מעסיקים בתחום הטיפול בנושאי הטרדה מינית ומנחה קורסים לאחראיות על הטרדה מינית במקומות עבודה. הכותבת מנהלת את הפורום לייעוץ משפטי של אתר "מקום" לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית.

 

 

ביום 5/7/2010, לאחר מסע ארוך ומייגע, עבר בכנסת התיקון לחוק למניעת הטרדה מינית, אשר קבע כי אף במסגרת הדרכה או יעוץ של כהן דת או מי שמתחזה להיות כזה, או של אדם הידוע או מציג עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות, יחול החריג הקובע כי אין צורך להראות למטריד חוסר עניין בהצעותיו או התייחסותיו החוזרות ונשנות (בדומה ל"מצבים מיוחדים" נוספים כגון יחסי תלמיד-מורה, עובד-מעביד וכיוצא באלה).

בנוסף, הוסיף התיקון למצבים הקיימים את מגוון מקצועות הרפואה והבריאות, והבהיר מהו טיפול נפשי, תוך שהוא מפנה להגדרה בחוק העונשין הקובעת:

"טיפול נפשי" - אבחון, הערכה, ייעוץ, טיפול, שיקום, או ניהול שיחות, שנעשו באופן מתמשך, בדרך של מפגש פנים אל פנים, כדי לסייע לאדם הסובל ממצוקה, הפרעה, מחלה או בעיה אחרת, שמקורן רגשי או נפשי;

היינו, להגדרה הקיימת נכנסים יחסי טיפול מתמשכים, אף אם המטפל אינו בעל הכשרה פורמאלית כלשהי.

התקווה היא כי תיקון זה יענה על הצורך המתעורר, לשרש ניצול למטרת הטרדה של מיני מטפלים, קואצ'רים, מדריכים רוחניים ואחרים את מטופליהם, ולהקל על הגשת תביעה או תלונה על ידי הנפגעים גם מקום בו לא התנגדו באופן אקטיבי להטרדתם המינית.

יש להודות לח"כ זבולון אורלב- אחד ממגישי הצעת החוק, ובעיקר לח"כ עותניאל שנלר- מיוזמי ההצעה, ומי שניהל מו"מ תקיף אך קשוב עם משרד המשפטים, על מנת לאפשר העברתה של ההצעה והפיכתה לחוק.

אין ספק כי אין זה סוף הדרך בתיקונים לחוק החשוב הזה, וכי הנושא הקרוב העומד על הפרק הינו נושא הארכתה של תקופת התיישנות המקוצרת, נושא שיש תקווה שיקודם בהצעת חוק של יושבת ראש הועדה לקידום מעמד האשה בכנסת, ח"כ ציפי חוטבלי.

 

להלן נוסח התיקון:

 

בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח–1998 , בסעיף 3(א)(6) –
(1)ברישה, במקום "עד (ו)" יבוא "עד (ז)";
(2)בפסקת משנה (ב), במקום "נפשי או רפואי" יבוא "נפשי, בריאותי, רפואי או פארה-רפואי", ובסופה יבוא "בפסקת משנה זו, "טיפול נפשי" – כהגדרתו בסעיף 347א לחוק העונשין;";
(3) בפסקת משנה (ה), אחרי "עיונית" יבוא "דתית";
(4)אחרי פסקת משנה (ו) יבוא:
"(ז)לאדם – תוך ניצול יחסי מרות או תלות, במסגרת הדרכה או ייעוץ של כהן דת או של מי שמתחזה להיות כהן דת או של אדם הידוע או מציג עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות."

יעקב נאמן שר המשפטים        
בנימין נתניהו ראש הממשלה    
ראובן ריבלין יושב ראש הכנסת        
שמעון פרס נשיא המדינה

* התקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז התש"ע (5 ביולי 2010); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 327, מיום י"ח בסיוון התש"ע (31 במאי 2010), עמ' 176.
ס"ח התשנ"ח, עמ' 166; התשס"ז, עמ' 387.

להלן קישור לדיונים בכנסת בשלביה השונים של הצעת החוק:

דיון מיום 27/4/2010-

 http://sites.google.com/site/kerenbaryehuda/news/prot270410

דיון מיום 25/5/2010-

http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/maamad/2010-05-25.html

דיון מיום 28/6/2010- 

http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/maamad/2010-06-28.html


 

 

 

 הבהרה:

המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא. הקורא נדרש לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך ועל דעתו בלבד.