סקירת פסיקה חדשה- דיני עבודה- פיטורים לא כדין- ינואר 2016

מאת: קרן בר יהודה, עו"ד

פסק דין בעניין ערן לוי נ. חברת חשמל

ביום 7.1.2016 פסק בית הדין לעבודה בחיפה (מפי כב' הש' דלית גילה) בתביעתו של עובד חברת החשמל לשעבר כנגד סיום העסקתו, תוך שהוא קובע כי החברה הפרה את חובת השימוע עת לא מסרה לעובד את מלוא הסיבות לסיום העסקתו, וחייב את חברת החשמל בתשלום פיצוי בגובה 8 משכורות ובסה"כ 92,000 ₪.

פסק הדין עסק בעניינו של עובד ארעי בחח"י אשר זומן לשימוע בו הוצג לו כי החברה שוקלת סיום העסקתו עקב סיום תקופת ההעסקה הארעית. לאחר השימוע, ביצעה חח"י הליכים לצורך קליטתו של העובד כעובד קבוע, במסגרתם עבר מבדק פסיכולוגי בו כשל. בעקבות כך, החליטה חח"י שלא ליתן קביעות לעובד והודיעה לו על סיום העסקתו.

בית הדין קבע כי משכשל העובד במבדק- היה על חח"י לאפשר לעובד להתמודד עם טענה זו, אשר היא שעמדה ביסוד סיום ההעסקה. בית הדין מצא כי העובד לא זומן לשימוע לאחר שנמצא שאינו מתאים לקביעות ולא ניתנה לו הזדמנות להתמודד עם הסיבה האמתית שבגינה הוחלט על פיטוריו- אי עמידתו בבחינה, שכלל לא הובאה לידיעתו. בית הדין קבע כי המדובר בנתון משמעותי המשנה את עילת הפיטורים.

בית הדין חייב את חברת החשמל לשלם לעובד פיצוי בגין הפרתה של חובת השימוע, בשיעור של 8 משכורות.

הבהרה: המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא/ת. הקורא/ת נדרש/ת לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך/ת ועל דעתו/ה בלבד.