סקירות פסיקה חדשה- עבודת נשים- היקף התערבות בתי הדין בהחלטות הממונה על חוק עבודת נשים- דצמבר 2015

מאת: קרן בר יהודה, עו"ד

פסק דין בעניין רויטל אילוז נ. זמירה גולן

ביום 28.12.2015 פסק בית הדין הארצי לעבודה (מפי כב' סגנית הנשיא הש' ורדה וירט-ליבנה) בערעורים הנוגעים להחלטת הממונה על חוק עבודת נשים, תוך שהוא קובע כללים מנחים באשר להיקף הביקורת השיפוטית על החלטות הממונה ומידת התערבות בתי הדין בשיקול דעתה.

בית הדין הציג את המצב המשפטי ערב תיקון החוק בשנת 2007 אז פירשו בתי הדין לעבודה את סמכותם לבחון את החלטות הממונה כסמכות לבחון החלטות מנהליות בדומה לבחינתו של בג"צ, כאשר בית הדין אינו מתערב בשיקולי הממונה או מחליף את שיקול דעתה, אלא בוחן את פעולתה על פי כללי המשפט המינהלי- ענייניות, סבירות, מידתיות, חריגה מסמכות וכיוצא באלה.

בית הדין קבע כי תיקון החוק משנת 2007 בא לאפשר "תקיפה ישירה" של החלטות הממונה בבתי הדין, באמצעות הגשת ערעור על החלטתה, אולם לא היה בו כדי לשנות את היקף הביקורת השיפוטית על ההחלטה.

מאז שינוי החוק ניתנו פסקי דין סותרים בבתי הדין האזוריים השונים בשאלה, תוך שחלק מבתי הדין מצאו כי התיקון מתיר להם להתערב בשיקול הדעת כערכאת ערעור לכל דבר ועניין.

בית הדין הארצי קבע כי כוונת המחוקק אינה מצביעה על רצון לשנות את היקף הביקורת השיפוטית ולפיכך סמכותו של בית הדין נותרה לבחון את שיקול דעת הממונה בהתאם לכללי המשפט המינהלי בלבד.

כב' הש' איטח הוסיף כי פרשנות אחרת תגדיל את חוסר הודאות באשר להחלטות הממונה, דבר שיקשה על ניהול יחסי העבודה.

בשולי פסק הדין יצוין כי לאחרונה הוצגו נתונים בדבר החלטותיה של הממונה בפני הועדה לקידום מעמד האשה בכנסת, מהם עלה כי הממונה מתירה פיטורים בקרוב ל-90% מהבקשות להיתר המוגשות לה. נתון מדאיג זה, בשילוב עם פסיקת בית הדין הארצי, והעובדה כי סמכות הממונה מופעלת על ידי מפקחות אשר אינן בהכרח משפטניות, מדגישים את הצורך בשינוי החוק ומתן סמכויות נרחבות יותר לבית הדין לפקח על שיקול דעתה של הממונה באופן שיצור איזונים טובים יותר בהגנה על נשים בהריון מפני פיטורים.

הבהרה: המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא/ת. הקורא/ת נדרש/ת לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך/ת ועל דעתו/ה בלבד.