סקירת פסיקה חדשה- עבודת נשים- יישום חוק שכר שווה- נובמבר 2015

מאת: קרן בר יהודה, עו"ד

החלטה בעניין חביב נ. שטראוס

ביום 1.11.2015 החליט בית הדין לעבודה בתל אביב (מפי כב' הש' דורי ספיבק) על מינויו של מומחה לניתוח עיסוקים, לשם קידום בירורה של תביעה שהגישה עובדת לפי חוק שכר שווה. להליך הצטרפה נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה כידיד בית המשפט.

חוק שכר שווה ציווה עוד משנות השישים, כי ישולם שכר שווה בעד מלאכות שוות ערך לגבר ולאשה המבצעים אותה. החוק נתקל בקשיי אכיפה קשים, בין היתר בגלל הקושי להוכיח כי מדובר בעיסוקים שווים, וכן הקושי לבחון את פערי השכר. בשנים האחרונות התקיימה פעילות עניפה לישומו של החוק- הן באמצעות מתן כלים חקיקתיים לתובעות מכח החוק, הן באמצעות מתן כלים לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה לבחינת פערי שכר, והן באמצעות כלי חשוב שפותח על ידי פרוייקט "שוות ערך"- מחשבון לבחינת פערי שכר.

בתביעה הנדונה תבעה עובדת לשעבר של שטראוס את החברה בטענה כי הופלתה בשכר לעומת גברים בתפקידים מקבילים. שטראוס מסרה כי בממוצע, שכרם של גברים המועסקים על ידה גבוה ב- 25% משכרן של הנשים המועסקות על ידה. עם זאת, שטראוס טענה כי לגבי משרתה של התובעת עצמה, לא ניתן להשוותה למשרות אחרות בעלות סולם שכר שונה.

בית הדין נזקק לשאלה בדבר האופן הראוי לבירור המחלוקת, כך שניתן יהיה לבחון אם העבודות במחלוקת הן שוות בעיקרן או שוות ערך. לשם כך, מינה בית הדין מומחה לניתוח עיסוקים. בית הדין קבע עוד כי יתכנו מצבים בהם יהיה מקום לחייב מעסיק למסור מידע הנוגע לנתוני השכר של עובדים אחרים מיד בפתח ההליכים שעניינם טענת אפליה בשכר, בלא קשר למינויו של מומחה לניתוח עיסוקים, זאת בשים לב לקושי בניהול תביעות לפי חוק שכר שווה בהעדר מידע שכזה. עם זאת, כשקיימת שאלה מהי קבוצת השוויון הרלבנטית- כלומר- לאלו עובדים יש להשוות את שכרה ותנאי העסקתה של התובעת- יש לבחון קודם את סוג העיסוקים כדי לדעת איזה מידע יש לקבל מהחברה המעסיקה.

החלטתו של בית הדין מרחיבה את הדרך לבחינתם של פערי שכר על רקע מגדרי, נותנת לנשים עובדות כלים נוספים ומשופרים להוכחת תביעותיהן בגין פערי שכר ויש תקווה כי תהווה עוד מדרגה בדרך לאכיפתו של החוק, אשר על אף חלוף מעל 50 שנה מחקיקתו, עדיין לא מילא תפקידו במיגורה של תופעת פערי השכר המגדריים.

 

הבהרה: המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא/ת. הקורא/ת נדרש/ת לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך/ת ועל דעתו/ה בלבד.