סקירות פסיקה חדשה- הטרדה מינית- הרשעה בפגיעה בפרטיות ואיומים, הרשעה בפגיעה בפרטיות והטרדה באמצעות מתקן בזק – מאי  2015

מאת: קרן בר יהודה, עו"ד

בשני גזרי דין אשר ניתנו בראשית חודש מאי, נדון עניינם של נאשמים אשר הואשמו בעבירות שונות (פגיעה בפרטיות, איומים והטרדה באמצעות מתקן בזק) כאשר טיבה של התנהגותן הינה הטרדה מינית. הנאשמים לא הועמדו לדין בגין הטרדה מינית ולא הורשעו בה, ואף הפיצוי העונשי שנפסק למתלוננות אינו משקף מתחם פיצוי ראוי בגין הטרדה מינית.

גזר דין בעניין מדינת ישראל נ. עבודי

ביום 4.5.2015 גזר בית משפט השלום בפתח תקווה את דינו של מורשע בעבירות פגיעה בפרטיות ואיומים, כנגד אשה אשר עבדה עמו בעבר.

המתלוננת עבדה בעבר באותו מקום בו הועסק הנאשם במשרה זמנית לפרק זמן קצר. לאחר שעבודתו במקום הופסקה, הטריד הנאשם את המתלוננת בדרכים שונות: הוא שלח מכתבים לביתה, הוא שלח פרחים לביתה, במצורף לפתק המביע אהבה, וכן פרסם את פרטיה באתרי היכרויות ואתר סקס וארוטיקה, בצירוף תמונה אשר נטל מדף הפייסבוק שלה וצירוף כתובתה ואמירה שתשמח אם גברים יגיעו לביתה, דבר שהביא לפניות רבות מאת גברים אליה. כן התחקה אחריה הנאשם והגיע לאזור מגוריה ומגורי הוריה ומשפגש באמה של המתלוננת אשר שאלה אותו לפשר מעשיו מסר לה הודעה עבור המתלוננת שהיה בה אף מסר של איום.

הנאשם הורשע בחמש עבירות של פגיעה בפרטיות ובעבירה של איומים (ביום 14.9.2014). על הנאשם נגזרו ששה חודשי עבירות שירות, ששה חודשי מאסר על תנאי, קנס בסך 1,000 ₪ ופיצוי למתלוננת בסך 3,500 ₪ זאת בשבעה תשלומים.

משטרת ישראל נ. אבו ג'אנם

ביום 3.5.2015 גזר בית משפט השלום ברמלה את דינו של מורשע בעבירות הטרדה באמצעות מתקן בזק ופגיעה בפרטיות בהן הודה הנאשם.

הנאשם התקשר למתלוננת עשרות פעמים, בשעות היום והלילה, במשך תקופה של כשבוע ימים, במטרה להפחידה ולהטרידה, על רקע רצונו ביחסים רומנטיים עם המתלוננת, אשר לא היתה מעוניינת בכך. פעמיים אף הגיע הנאשם לביתה של המתלוננת, דפק ובעט בדלת.

על הנאשם נגזרו 180 שעות של עבודות לתועלת הציבור, 4 חודשי מאסר על תנאי ופיצוי למתלוננת של 1,000 ₪.

המנעות מסימון העבירות כהטרדה מינית

מקריאת הכרעת הדין וגזר הדין בשני המקרים השונים, לא ברור מדוע לא הועמדו הנאשמיםם לדין בגין הטרדה מינית, מדוע לא הורשעו בהטרדה מינית, ומדוע לא שימש סכום הפיצוי הקבוע בחוק למניעת הטרדה מינית (120,000 ₪) כאינדיקציה לפסיקת פיצוי עונשי, כפי שנעשה לאחרונה בפסקי דין אחרים. ברי כי המעשים המתוארים בפסקי הדין מהווים הטרדה כלפי כל אחת מהמתלוננת על רקע מינה ומיניותה, התייחסות מבזה ומשפילה למינה ומיניותה, או התייחסויות והצעות חוזרות בעלות אופי מיני, באופן המהווה הטרדה מינית. קיימת חשיבות ממשית בסימונם של עבריינים מסוג זה כעברייני מין, ולא "רק" כעברייני פגיעה בפרטיות, על כל המשמעויות הנובעות מהרשעה שכזו.

חשיבות סימונה של עבירה כעבירה לפי החוק למניעת הטרדה מינית, נדונה לאחרונה בהרחבה בכנסת אגב תיקון החוק למניעת הטרדה מינית, והוספת סעיף 3(א)(5א)- "חוק הסרטונים". בהליך חקיקת התיקון העלה משרד המשפטים טענה כי מדובר ממילא בעבירה לפי חוק הגנת הפרטיות, וכי אין טעם ב"הפללה כפולה" של אותם מעשים, שעה שעמדת חברות הכנסת וארגוני הנשים היתה חד משמעית- סימונם של מעשים כעבירה לפי החוק למניעת הטרדה מינית משמעותית הן באשר לסיווגן של העבירות כעבירות מין, סיווגו של העבריין כעבריין מין והן באשר לזכויותיה של נפגעת העבירה, לרבות זכותה לפיצוי ללא הוכחת נזק מכח החוק למניעת הטרדה מינית. 

הבהרה: המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא/ת. הקורא/ת נדרש/ת לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך/ת ועל דעתו/ה בלבד.