סקירת פסיקה חדשה- הטרדה מינית- יולי 2016

מאת: קרן בר יהודה, עו"ד

פסק דין בעניין פלונית נ. עו"ד ד.ב.

ביום 26.7.2016 ניתן פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (מפי כב' הש' נטע רות) בתביעת עבודה של עו"ד שכירה נגד מעסיקה. בין היתר, חויב המעסיק בפיצוי בגין אי קיום הוראות החוק למניעת הטרדה מינית בסך 20,000 ₪. פסק הדין מבהיר כי חובתו של מעסיק לבירור תלונת עובדת שלו חלה גם כאשר המטריד אינו מועסק על ידו.

התובעת הועסקה כעו"ד שכירה במשרדו של הנתבע. התובעת הגישה תביעתה בגין רכיבי שכר שונים. בנוסף, טענה התובעת כי התלוננה בפני המעסיק על הטרדה מינית מצד עורך דין אחר, אשר עבד במשרד כעצמאי בשעות הערב. התובעת טענה כי אותו עו"ד נהג להטריד אותה מילולית ופיזית.

הנתבע אישר כי התובעת התלוננה בפניו על הטרדה מינית מצד עורך הדין העצמאי, וכי הוא המליץ לה לפנות למשטרה. הנתבע טען כי זימן לעדות את עורך הדין אשר הכחיש את המעשים שייחסה לו התובעת. כן טען הנתבע כי התובעת עצמה מונתה כאחראית למניעת הטרדה מינית במשרד, ולכן לא היתה לו אפשרות לנהל הליכי בירור פנים ארגוניים. בנוסף טען הנתבע כי התובעת התלוננה רבות על הטרדות מיניות מצד גורמים שונים, וכי עורך הדין לא היה עובד שלו ולכן לא היה חייב לערוך בירור בדבר התלונה.

בית הדין דחה את כלל טענות המעסיק. בית הדין קבע כי משעה שמובאת בפני המעסיק תלונה על הטרדה מינית, הוא מחוייב לפעול בהתאם להוראות החוק ולברר את התלונה, זאת גם אם התלונה מתייחסת לצד שלישי שאינו מועסק על ידו.

עוד מדגיש בית הדין כי במקרה בו התובעת היתה האחראית מכח החוק, הרי שעל פי הוראות החוק בשעה שהיא המתלוננת על המעסיק למנות גורם אחר לצורך בירור תלונתה.

בית הדין מדגיש עוד כי הנתבע לעג לתובעת בגין תלונתה במסרון שהוא שלח לה, וכן בתיאורה בפני בית הדין כמי שמרבה להתלונן על הטרדות מיניות.

בית הדין פסק פיצוי בסך 20,000 ₪ תוך שהוא מביא בחשבון את חומרת ההפרה ונסיבותיה, את העובדה שמדובר בעורך דין ומנגד- את גודלו של המעסיק.

 

 

פסק הדין אמנם קובע כי חובתו של המעסיק לברר תלונת עובדו גם שעה שהמטריד אינו נמנע בין עובדיו, עם זאת- יש לשים לב שגם החוק מכיר במצבים בהם יעיל ונכון יותר להעביר את הטיפול למעסיקו של המטריד דווקא (למשל, בכל הקשור להעסקה באמצעות חברות כ"א). בנוסף, קיימת פסיקה קודמת סותרת בדבר חובות המעסיק באשר להטרדות מצידם של לקוחות או ספקים.

יוזכר כי חבותו הבסיסית של המעסיק המקבל תלונה היא למנוע את הישנות הפגיעה במתלוננת ולתקנה ככל הניתן. במובן זה קיימת יכולת פעולה לכל מעסיק, גם שעה שהוא נעדר שליטה על המטריד. עם זאת, בהעדר שליטה על המטריד קיים קושי משמעותי בעריכתם של הליכי בירור או נקיטת צעדים כלשהם כלפי המטריד.

בשים לב להעלאת סכום הפיצוי הקבוע בחוק, ולכך שהמעסיק במקרה שלפנינו לא טיפל בתלונה ויתר על כן- אף בחר לייצר אוירה שלילית, אשר עשויה לעלות כדי התנכלות, סביב מושא התלונה, אנו סבורות כי הפיצוי שנפסק הינו נמוך ואין בו כדי להרתיע מעסיקים על מנת שיקיימו חובותיהם לפי החוק.

הבהרה: המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא/ת. הקורא/ת נדרש/ת לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך/ת ועל דעתו/ה בלבד.