סקירת פסיקה חדשה- שוויון מגדרי- זכויות פרישה לנשים- דצמבר 2014

עובדת שהחלה לעבוד אחרי גיל 62 שפרשה לגמלאות זכאית לקבל פיצויי פיטורים

מאת: אילאיל קומיי-דרור, עו"ד

פסק דין בעניין פלונית נ' אלמוני וחברה פלמונית

חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 קובע שני סוגים של גילאי פרישה לנשים (לגברים אין חלוקה מעין זו)- בגיל 62 הן רשאיות לפרשות מרצונן ובגיל 67 הן מחויבות לפרוש. בנוסף, החוק במדינת ישראל קובע, כי מרגע שאדם החל לעבוד לאחר גיל הפרישה, אין הוא זכאי לפיצויי פיטורים. בפסק דין שפורסם לאחרונה, עלתה השאלה בנוגע לאשה שהחלה לעבוד לאחר גיל 62, ומשביקשה לסיים העסקתה, נשללו ממנה פיצויי הפיטורים שלה, זאת למרות שחוק פיצויי פיטורים , תשכ"ג-1963 קובע, כי עובד שפרש לגמלאות זכאי לקבל פיצויי פיטורים.

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים (כב' הש' ר' בר"ג-הירשברג ונציגי הציבור ח' ע' שוחט, א' סנפירי) קיבל את עמדת התובעת כי פועל יוצא של קביעת גיל פרישה שונה לנשים ולגברים לצורך זכאות לפיצויי פיטורים, מפלה לרעה את הנשים. על כן, קבע ביה"ד כי פרשנות המעסיק היא בבחינת הפליה אסורה הנוגדת את עקרון השוויון וככזו אין היא יכולה להיחשב כמגשימה את תכלית החוק ואין לקבלה. הלכה היא כי מעמידים את החוק בחזקתו כי הוא מתיישב עם כיבוד הזכות לשוויון בין המינים ואף מכוון להגשימה.

יש לפרש את גיל הפרישה המופיע בחוק פיצויי פיטורים כגיל המאוחר יותר בין השניים- גיל 67. לפי בית הדין, פרשנות זו תואמת את תכלית החוק, את עקרון איסור ההפליה בין המגדרים, את עקרון השוויון בין המינים ומקדמת את זכותן של נשים להמשיך ולהשתלב בשוק העבודה כרצונן עד גיל פרישה.

המעסיק (הנתבעת) העלה חשש כי אם בית הדין יפסוק כדעת התובעת יהיה בזה משום 'אפקט מצנן' למעסיקים שלא ירצו להעסיק נשים לאחר גיל 62. בית הדין קבע כי "גם אם זה הוא מצב הדברים הרי שחברה המכבדת את ערכי היסוד שלה דוגמת ערך השוויון, הנגזר מזכויות היסוד של אדם באשר הוא אדם, צריכה להיות מוכנה לשלם מחיר סביר על מנת שערך ראשון במעלה זה לא יעמוד ככלי ריק מתוכן, אלא יקבל ביטוי ויישום הלכה ולמעשה (ראו והשוו לעניין מילר). זאת ועוד. מרגע שקבענו כי הפרשנות המוצעת על ידי הנתבעת אינה יכולה לעמוד בהיותה מפלה הרי שאין היא עוד בגדר שיקול מותר. נותר רק לשאול מה בדבר האפקט המצנן שיכול להיות לקבלת עמדת הנתבעת על נשים לאחר גיל 62 להמשיך ולהשתלב בשוק העבודה אם ידעו כי תרמיל זכויות המגן שלהן חסר?".

פרשנות המזכה את התובעת בפיצויי פיטורים עולה בקנה אחד עם הרצון ליצירת הפליה מתקנת לבני הגיל השלישי, כמו גם עם עקרון השוויון בין המינים, ואיסור ההפליה על בסיס מין, מקדמת היא אף את זכות האדם של נשים להמשיך ולהשתלב בשוק העבודה כרצונן עד גיל פרישת חובה, ואף לאחריה בהסכמת המעסיק, כאשר עומדות לנשים כל אגד הזכויות מכוח חקיקת המגן, לרבות הזכות להתפטר בדין מפוטרת בפרישתן הסופית משוק העבודה.

אם כן, בית הדין קיבל את התביעה וחייב את המעסיק לשלם לתובעת פיצויי פיטורים.

 

הבהרה: המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא/ת. הקורא/ת נדרש/ת לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך/ת ועל דעתו/ה בלבד.